Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online stretnutie: Skúsenosti so zdieľaním dát o patogénoch na národnej úrovni (v čase pandémie i mimo nej)


Začiatok: 25. 11. 2022 13:00

Koniec: 25. 11. 2022 15:00

Typ podujatia: Prezentácia

Organizátor: BeYond-COVID project (BY-COVID)

Miesto konania: Prezentácia
Dňa 25. novembra 2022 sa v čase od 13:00 do 15:00 uskutoční online stretnutie zamerané na výmenu národných skúseností so zdieľaním dát zameraných na patogény počas pandémie COVID-19.

BY-COVID Event
Zdroj: by-covid.org

Zameranie stretnutia

  • Výmena národných skúseností (z technologického i politického hľadiska) na zdieľanie dát počas pandémie COVID-19
  • Zoznámenie sa s prebiehajúcimi projektmi v súvislosti s COVID-19 a ďalšími projektami zdieľania dát o patogénoch/genomického dozoru
  • Vytvorenie komunity na výmenu poznatkov/riešenie prekážok naprieč sektormi napr. spoločenskými vedami, molekulárnymi prírodnými vedami, klinickými a epidemiologickými vedami, nemocnicami a medzi krajinami

Cieľová skupina

  • Ľudia pracujúci na technických aspektoch zdieľania dát a dohľadom nad COVID-19 (a inými patogénmi) na vnútroštátnej úrovni
  • Ľudia pracujúci na politikách týkajúcich sa zdieľania dát o COVID-19 (a iných patogénoch) a dohľadom na vnútroštátnej úrovni
  • Ľudia zapojení do konzorcií a projektov zameraných na medzinárodnú a národnú výmenu dát a dohľadom nad COVID-19 (a inými patogénmi)
  • Záujemcovia o národnú/medzinárodnú pandemickú stratégiu pripravenosti

Program

Zdroj: https://by-covid.org/, zverejnené: 4.11.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar