Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online kurz – Ethics in biomedical research


Začiatok: 17. 03. 2022 09:30

Koniec: 18. 03. 2022 11:30

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NKUA, SERMAS, FhG, NILU

Miesto konania: Prednáška
Online kurz: Etika v biomedicínskom výskume. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk/

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Ethics in biomedical research“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných v projekte VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať pod vedením kolegov z National and Kapodistrian University of Athens (Grécko), Ramón y Cajal Health Research Institute (Španielsko), Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (Nemecko) a Norwegian Institute for Air Research (Nórsko), a bude prebiehať v anglickom jazyku.

V rámci kurzu odznejú zaujímavé prednášky z rôznych oblastí biomedicínskeho výskumu. Po úvode do základných princípov etiky z filozofického hľadiska, sa kurz dotkne otázok dodržiavania etiky v klinickom onkologickom výskume, pri využívaní kmeňových buniek v základnom biologickom výskume, vrátane princípov uplatnenia nanobiotechnológií v biomedicíne. Súčasťou kurzu je praktická časť, ktorá poskytne účastníkom kurzu praktické rady ako pripraviť návrh klinickej štúdie v súlade s etickými princípmi, ktorý schvaľuje etická komisia a formulár „Informovaný súhlas“ pre účastníkov biomedicínskych štúdií, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou takejto žiadosti.

Veríme, že tento kurz bude prínosný nielen pre tých, ktorí plánujú pripravovať projekty v úzkej spolupráci s klinickými pracoviskami, ale poskytne prehľad o dodržiavaní etických princípov v základnom a translačnom biomedicínskom výskume.

Kurz sa bude konať v dňoch 17. a 18. marca 2022 podľa programu kurzu

Registrácia a viac informácií o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 9. 3. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar