Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online Info Session: Alliances for Innovation 2023


Začiatok: 09. 03. 2023 14:00

Koniec: 09. 03. 2023 17:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EC, EACEA

Miesto konania: Webinár
Stretnutie k výzve Aliancie pre inovácie 2023. Zdroj: SAAIC

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizujú 9. marca 2023 online informačné stretnutie k výzve Aliancie pre inovácie 2023.
Cieľom podujatia je predstaviť akciu, politické priority, postup podávania žiadostí, kritériá oprávnenosti a udeľovania grantov a finančné aspekty financovania.
Podujatie bude dostupné len prostredníctvom webového prenosu. Viac informácií o podujatí a odkaz na webový prenos budú čoskoro zverejnené na tejto webovej stránke.

Cieľom akcie Aliancie pre inovácie je posilniť spoluprácu a tok poznatkov medzi vysokoškolským vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravou (počiatočnou aj pokračujúcou) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Ciele akcie sa realizujú prostredníctvom dvoch rôznych častí:

Časť 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky
časť 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie “plánu”)

Viac informácií o akcii nájdete na stránke výzvy na portáli o možnostiach financovania a verejných súťažiach a v Sprievodcovi programom Erasmus+ (dostupnej vo všetkých úradných jazykoch EÚ) od s. 280.

Zdroj: SAAIC; https://www.erasmusplus.sk, zverejnené: 22. 2. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar