Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Októbrová Veda v CENTRE – Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami


Začiatok: 28. 10. 2021 17:00

Koniec: 28. 10. 2021 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Prednáška
Banner pre prednášku Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe. Zdroj: CVTI SR

Prednáška vás oboznámi so systémami monitorovania ekonomických rizík. Hosťom bude vedec z Ekonomického ústavu SAV Filip Ostrihoň.

Podobne, ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseniami, aj v hospodárskej oblasti existujú nástroje, ktoré na základe dostupných informácií varujú pred možnými budúcimi rizikami. Ich prevažná väčšina vznikla koncom minulého storočia ako odozva na finančné krízy v Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Záujem o ne však opäť ožil po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008, ktorá vstúpila do histórie ako veľká recesia.

V reakcii na ňu legislatívne orgány Európskej únie v roku 2011 zaviedli systém, v rámci ktorého prebieha verejné monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb s názvom Postup pri makroekonomickej nerovnováhe. Slovensko počas úvodných desiatich rokov tohto systému na seba zatiaľ neupozornilo potenciálnym negatívnym vývojom, no táto skutočnosť sa v budúcnosti môže zmeniť. Aké sú preto špecifiká tohto systému? Na čo presne sa sústreďuje? Čo je možné očakávať od jeho varovaní? Odpovede na tieto ako aj mnohé iné otázky sa pokúsime nájsť prostredníctvom októbrovej prednášky.

Prednáška sa bude streamovať 28. októbra 2021 o 17:00. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. októbra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Ing. Filip Ostrihoň, PhD., dlhodobo pôsobí v Ekonomickom ústave SAV na oddelení makrofinančných analýz. Je absolventom Katedry operačného výskumu a ekonometrie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal aj titul PhD. V rámci svojho výskumu sa venuje systémom včasného varovania pre oblasť hospodárskych kríz. Postdoktorandský projekt ukončil v danej téme a podieľal sa na riešení medzinárodného projektu a niekoľkých národných projektov. V minulosti sa taktiež zaoberal konštrukciou modelu dlhodobého rastu Slovenska a výskumom v oblasti vládneho dlhu, kapitálových únikov a regionálnej konkurencieschopnosti.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 12. 10. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar