Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové úložiská pre výskum biodiverzity


Začiatok: 13. 06. 2024 11:00

Koniec: 13. 06. 2024 12:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: FAIR-IMPACT

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://fair-impact.eu/events/fair-implementation-workshops/new-repositories-new-biodiversity-research
Dňa 13. júna 2024 (11:00-12:00) organizuje projekt FAIR-IMPACT workshop zameraný na predstavenie pokrokov vo výskume biodiverzity.

New Repositories for New Biodiversity Research

Zameranie workshopu

Technologický pokrok vo výskume biodiverzity vytvoril potrebu nových typov repozitárov FAIR. Na tomto stretnutí sa bude diskutovať o dvoch z nich.

1.  Široké a rozširujúce sa uplatňovanie metód založených na umelej inteligencii pri klasifikácii obrázkov/zvukov/textov/sekvencií vytvorilo potrebu repozitárov na výmenu vopred stanovených modelov a ich tréningových dát.

2. Nástup masívne paralelných techník sekvenovania DNA aplikovaných na životné prostredie ukázal veľkú rozmanitosť sekvenčných variantov, ktorých postupná agregácia v centrálnom úložisku by umožnila jemnejšie posúdenie prítomnosti a početnosti odlišných haplotypov v prírodnom prostredí a v lekárskych podmienkach.

Registrácia na podujatie je zdarma, avšak povinná.

 

 

 

 

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 22.5.2024; autor: onz

Pridať do Google Calendar