Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nanomateriály pre nové technológie


Začiatok: 27. 04. 2023 17:00

Koniec: 27. 04. 2023 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: Prednáška
Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 27. apríla 2023 o 17:00 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Rýchly technický pokrok a dopyt po inovatívnych a výkonných technológiách stavajú vedcov pred výzvu potreby vývoja nových nanomateriálov. Ich štúdiom a vývojom sa zaoberajú vedecké tímy v laboratóriách, kde hľadajú, ktoré z nich majú vlastnosti optimálne pre praktické využitie. Takéto laboratórium máme aj na Slovensku. O jeho vzniku a fungovaní, ale aj o nanomateriáloch sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 26. 4. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD, vyštudoval odbor anorganická chémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získal na Marquette University v americkom štáte Wisconsin, kde sa vo výskume zameriaval na vývoj materiálov na konverziu a uskladnenie slnečnej energie.

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 21. 4. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar