Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

NANOCON 2019


Začiatok: 16. 10. 2019 08:00

Koniec: 18. 10. 2019 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: TANGER spol. s r.o. a Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

Miesto konania: Konferencia

Štát: Česká republika
Už 11. ročník medzinárodnej konferencie o nanomateriáloch – výskum & aplikácie, NANOCON2019 sa bude konať v Brne v dňoch 16. – 18. 10. 2019.

Ústredná téma podujatia: Nanomateriály a nanotechnológie pro energetiku

Sekcie konferencie:

A.         Nanomateriáy pre elektronické, magnetické
a optické aplikácie;  Uhlíkové nanoštruktúry,
Kvantové bodky;

B.         Priemyselné a environmentálne aplikácie
nanomateriálov;

C.         Bionanotechnólogie, Nanomateriály pre
medicínu;.

D.        Monitorovanie a toxicita
nanomateriálov;.

E.         Pokročilé metódy prípravy a
charakterizácie nanosystémov .

+ Posterové
sekcie (A – E)

Dôležité termíny:

Abstrakty:       do 30. septembra 2019

Plné texty:       do 1. októbra 2019

Registrácia:    do 30. septembra2019

Viac
informácií nájdete na webovej stránke konferencie:  www.NANOCON.eu   

Pridať do Google Calendar