Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Misie EÚ – Soil deal for Europe & Restore our ocean and waters by 2030 & Adaptation to Climate Change


Začiatok: 22. 06. 2022 10:00

Koniec: 22. 06. 2022 12:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Národná kancelária Horzontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR

Miesto konania: Seminár
Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR pozývajú na seminár k Misiám EÚ nadväzujúcim na klaster 6 programu Horizont Európa:

  • Dohoda o pôde pre Európu,

  • Obnova nášho oceánu a vôd do roku 2030,

  • Adaptácia na zmenu klímy.

Seminár sa uskutoční dňa 22. júna 2022 od 10:00 do 12:00 hod. hybridne v priestoroch CVTI SR v Bratislave aj online a bude zameraný na témy výziev na rok 2022 aktuálneho pracovného programu pre MISIE EÚ. POZOR – nový link na sledovanie: https://video.nti.sk/join?msv0m6uuw5 .

Na podujatí vám predstavíme Misie EÚ a aktuálne možnosti, špecifiká a tiež úspešný projekt. Stretnutie v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A je príležitosťou osobne sa stretnúť s kolegami, prípadne nadviazať nové kontakty a diskutovať o aktuálnych témach či nápadoch ako sa zapojiť do prípravy projektových návrhov. V prípade akéhokoľvek obmedzenia, môžete využiť účasť online.

Program seminára

Prezentácie

CL 6

Viac informácii:

NCP na Slovensku – Nataša Hurtová

NCP v Českej republike – Naďa Koníčková

Pridať do Google Calendar