Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Meet in Italy for Life Sciences


Začiatok: 11. 10. 2017 08:00

Koniec: 13. 10. 2017 16:30

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: several partners

Miesto konania: Sympózium

Štát: Taliansko
Pozývame Vás na špičkové talianske podujatie v oblasti Vied o živote (MIT4LS2017), kde sa môžete dozvedieť viac o aktuálnych témach, trendoch a inováciách v oblasti vedy o živote, ktoré sa bude konať v talianskom Turíne. Štvrté vydanie podujatia, ktoré v priebehu rokov zaznamenalo významnú medzinárodnú účasť, sa bude konať v Turíne od 11. do 13. októbra 2017 v Centro Congressi Torino Incontra. Podujatie je rozložené do troch intenzívnych pracovných dní, počas ktorých sa uskutočnia obchodné stretnutia, sieťové aktivity, stretnutia s pitchingom, tematické workshopy a nakoniec konferencia o kľúčových trendoch v oblasti vedy o živote a inovačných stratégiách.
Vydanie v roku 2017 organizuje niekoľko partnerov, medzi ktoré patrí spoločnosť Confindustria Piemonte a regionálny inovačný uzol v sektore zdravotníctva BioPmed, ktorý spravuje Bioindustry Park Silvano Fumero SpA, región Piemonte, turínska Obchodná komora, národný klaster o živých vedách, ALISEI, niektorí z ich členov, národní a medzinárodní členovia Enterprise Europe Network a Fit for Health 2.0.
Cieľom podujatia je uľahčiť stretnutia veľkej komunity zainteresovaných strán a rozhodovacích orgánov vrátane: spoločností, zdravotníckych centier a výskumných laboratórií, investorov a najmä regionálnych orgánov a programových manažérov obchodných združení, klastrov, technologických parkov, inkubátorov, univerzitných kliník atď. MIT4LS2017 ponúka vysokú viditeľnosť a príležitosti pre podniky a vytváranie sietí, vytváraním osobitných fór pre dialóg medzi vnútroštátnymi a medzinárodnými, verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami prostredníctvom prepojenia inovácií orientovaných na výskum.

Sektory zapojené do “stretnutia v Taliansku pre vedy o živote”:
• biotechnológie,
• zdravotnícke prístroje,
• liečivá a nutraceutiká,
• IKT pre zdravie,
• súvisiace služby a aktivity.

Vzhľadom na špecifické vlastnosti a excelentnosť regiónu Piemonte v dvoch špecifických oblastiach inovácií,  sa v roku 2017 budú riešiť témy letectva a športu ako oblasti “vzájomneho prepojenia” s osobitným zreteľom na aspekty prevencie, diaľkového riadenia, personalizovanej liečby a na zdravý životný štýl.

Ak sa chcete zapojiť, môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke a sledovať aktualne informácie o podujatí.

Pridať do Google Calendar