Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná vedecká konferencia k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša


Začiatok: 01. 03. 2023 08:30

Koniec: 01. 03. 2023 17:10

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: NBS, Ekonomický ústav SAV, EU v Bratislave, Ekonomická fakulta UMB a Právnická fakulta UK

Miesto konania: Konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia usporiadaná pri príležitosti 120. výročia narodenia Imricha Karvaša. Zdroj: NBS

Dňa 1. marca 2023 od 8:30 sa uskutoční Medzinárodná vedecká konferencia k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky. Organizátormi podujatia sú Národná banka Slovenska, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Ekonomická univerzita, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Právnická fakulta Univerzity Komenského.

Konferencia je rozdelená do štyroch tematických panelov:

1️⃣ Panel Ako prekonať krízy? sa bude zaoberať názormi Imricha Karvaša na cyklický vývoj ekonomiky, prekonávanie kríz a aktuálnosťou jeho názorov pre súčasnosť. Veľká pozornosť bude venovaná aj súčasným výzvam pre našu ekonomiku, ako je energetická, potravinová alebo klimatická kríza.

2️⃣ Panel Inflácia a politika centrálnych bánk bude venovaný odkazu Imricha Karvaša pre oblasť inflácie a menovej politiky vo vybraných krajinách Európskej únie, a tiež menovej politike Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1944, na čele ktorej stál ako guvernér. Prednášatelia budú analyzovať teoretické východiská Imricha Karvaša a ich praktickú realizáciu v menovej politike.

3️⃣ Panel Nový model rastu prinesie analýzu názorov Imricha Karvaša na problematiku ekonomického rastu a regionalizmu. Zameria sa predovšetkým na aktuálne otázky konvergencie, regionalizmu, regionálnej politiky a potrebu nových rastových modelov v členských štátoch EÚ v strednej a východnej Európe.

4️⃣ Posledný panel zhodnotí prínos Imricha Karvaša k teoreticko-metodologickým základom formovania hospodárskej politiky, k diskusiám o trhu a kartelizácii. Imrich Karvaš zdôrazňoval význam etiky v ekonomickej vede i v hospodárskej politike a bol zástancom racionálnej strednej cesty.

Po odbornej časti konferencie bude nasledovať panelová diskusia o humanistickom a sociálnom rozmere Imricha Karvaša a jeho odkaze pre dnešok, ktorú bude moderovať Ing. Brigita Schmögnerová, PhD.

Na záver podujatia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. slávnostne odovzdá ceny Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú a za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2021/2022.

Program konferencie

Celú konferenciu môžete sledovať ONLINE.

Zdroj: https://nbs.sk; https://www.sav.sk, zverejnené: 27. 2. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar