Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná konferencia o vzdelávacej robotike ECER


Začiatok: 25. 04. 2022 11:00

Koniec: 29. 04. 2022 12:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR, Practical Robotics Institute Austria

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
Konferencia ECER 2022 (European Conference on Educational Robotics) už tradične ponúkne okrem pútavých prezentácií aj možnosť zúčastniť sa súťaže s medzinárodnou účasťou. Hlavným cieľom konferencie je priniesť priestor pre získanie skúseností so vzdelávacou robotikou.

Európska konferencia o vzdelávacej robotike ECER2022 je organizovaná v rámci projektu Robocoop a je podporená z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko a ERDF. Konferenciu organizuje PRIA (Practical robotics institute Austria) prvý krát v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR na Slovensku. 

Súťaž má dve kategórie. Kategória BOTBALL je nedeštruktívna a tímovo orientovaná súťaž vhodná pre študentov stredných škôl (13 – 19 rokov). Každý zúčastnený tím (3 – 7 členov) má oficiálny robotický set založený na štandardoch hlavného organizátora tejto medzinárodnej súťaže KISS Institute. Pri hodnotení je dôraz kladený na plánovanie, dokumentáciu a kvalitu technického riešenia. Okrem víťazného tímu získajú špeciálne ocenenia aj tímy v kategóriách najlepšie programovanie, najlepšie mechanické riešenie a najlepšia dokumentácia. Kategória OPEN je súťaž vhodná pre tímy, ktoré zatiaľ nemajú veľké skúsenosti so súťažami v robotike. Je vhodná pre každého, kto má záujem vyskúšať si robotiku a naučiť sa niečo nové. Na rozdiel od Bootbalu, Open súťaž nemá predpísané komponenty, ktoré je možné na splnenie úloh použiť.  Tímy preto môžu pracovať s vlastnými stavebnicami. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez vekového obmedzenia. 

Dôležitou súčasťou konferencie sú však aj študentské prezentácie a ukážky robotov. Máte zaujímavý poznatok, na ktorý ste prišli počas prípravy na inú robotickú súťaž? Máte svoj vlastný robotický projekt, ktorý by ste radi predviedli ostatným? Do toho! Pripravte si prezentáciu v angličtine a podeľte sa o svoje poznatky s ostatnými účastníkmi konferencie. Ak nemáte nič nové, môžete prezentovať aj výnimočné práce SOČ alebo iné odborné práce.

Registrácia pre návštevníkov: https://forms.gle/vVQ4QMVPbykcZW7y7

PROGRAM

Monday 25.4.2022
11:00 13:00 Registration
13:00 16:30 Open Practice Qualification & Practice
16:30 17:00 Opening Ceremony

Tuesday 26.4.2022
08:30 09:45 Open Practice
09:45 11:00 Botball & Open: Seeding Round 1
11:00 11:45 Open Practice
11:45 13:30 Lunch Break
13:30 14:15 Student Talks
14:15 15:00 Open Practice
15:00 17:30 Botball & Open: Seeding Rounds 2 & 3

Wednesdy 27.4.2022
08:30 11:45 Open Practice Onsite Presentation
10:30 11:45 Aerial Tournament
11:45 13:00 Lunch Break
13:00 14:00 Student Talks
14:00 15:00 Open Practice
15:00 17:00 Botball & Open: Double Elimination
17:00 18:00 Invited Talk – Professor Markus Vincze (TU Wien) – Vision techniques for robotics

Thursday 28.4.2022
08:30 11:30 Open Practice
11:30 13:00 Lunch Break
13:00 14:00 Invited Talk – Peter Pištek (KInIT) How do you hack an aquarium? What kind of cyber security do your fishes use
14:00 16:00 Open Practice
14:30 15:45 Aerial Tournament
16:00 17:00 Invited Talk – RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (UK Faculty of Mathematics, Physics and Informatics) Ideas behind the deep detector
17:00 18:00 Dinner Break
18:00 20:00 Open Practice Disco

Friday 29.4.2022
08:30 11:30 Botball & Open: Finals & Alliances
11:30 14:00 Lunch Break
14:00 15:00 Awards Ceremony
Registration for visitors: https://forms.gle/vVQ4QMVPbykcZW7y7

Zdroj: https://ecer.pria.at/sk/ecer-2022-sk/, publikované 2.4.2022, pew

Pridať do Google Calendar