Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia?


Začiatok: 28. 05. 2021 16:00

Koniec: 28. 05. 2021 18:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Komenského inštitút, Učiteľ Slovenska a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Miesto konania: Diskusia
28. mája 2021 o 16:00 sa uskutoční online diskusia “Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia”.

V diskusii budeme spoločne hľadať odpovede na otázky:

  • Kto je pedagogický líder a potrebujeme ho vo vzdelávaní?
  • Aké sú jeho kľúčové kompetencie?
  • Čím sa vízie a ciele lídra líšia od vízií a cieľov ostatných pracovníkov vo vzdelávaní?
  • Ako (a či vôbec) na Slovensku podporujeme lídrov vo vzdelávaní?
  • Môžeme pripravovať kvalitných učiteľov – lídrov už na vysokých školách? Súčasťou budú aj osobné príbehy a príklady z praxe absolventov Komenského inštitútu.

Hostia:

  • Doc. PeadDr. Lenka Rovňanová, PhD. – Dekanka Pedagogickej fakulty UMB
  • Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská – Hlavná školská inšpektorka
  • Mgr. Iveta Barková – Učiteľka Slovenska 2020 a riaditeľka SZŠ v Senci
  • Mgr. Helena Weszelovszká – riaditeľka, ZŠ Rozmarínová v Komárne
  • Mgr. Jozef Šujak – učiteľ, Gymnázium v Považskej Bystrici

Moderuje Mgr. Anna Jančová

Diskusie sa môžete zúčastniť na webe www.lidervedukacii.sk, kde bude zverejnený link na ZOOM. Diskusia je súčasťou konferencie Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”, ktorú organizuje Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557. Komenského inštitút je partnerom konferencie.

Zdroj: https://www.nou.sk; HN, zverejnené: 17. 5. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar