Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kurz “Data Stewardship”


Začiatok: 23. 11. 2023 09:30

Koniec: 23. 11. 2023 14:00

Typ podujatia: Odborný seminár

Organizátor: CESNET

Miesto konania: Odborný seminár

Štát: Česká republika
Dňa 23. novembra 2023 organizuje združenie CESNET hybridnou formou kurz „Data Stewardship“, ktorý je určený doktorandom, no zúčastniť sa ho môžu všetci záujemcovia o danú tému.

Kurz je zameraný na úsek inštitucionálnej agendy, ktorá sa zaoberá problematikou zručností v rámci doktorandského štúdia. Cieľom prednášok v rámci kurzu je poskytnúť účastníkom hlavne z vysokoškolských inštitúcií skúsenosti z pilotovania kurzu “DocEnhance Data Stewardship“, ktorý je zameraný na správu výskumných dát. Kurz “DocEnhance Data Stewardship” je predovšetkým prispôsobený potrebám začínajúcich doktorandov a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou medzi sektorovou spoluprácou. Účastníkov kurzu prevedie všetkými krokmi správy výskumných dát, od hľadania relevantných dát až po publikáciu datasetu.

Kurz má za cieľ byť praktickým kurzom pre zlepšenie povedomia o otvorenej vede, FAIR dátach, správe výskumných dát (RDM) a tým podporuje zlepšenie integrity výskumu už na začiatku vedeckej kariéry.

Kurz „Data Stewardship“ pre doktorandov je medzinárodne využívaný kurz, ktorý bol pripravený ako Open Education Resources v rámci EÚ H2020 projektu DocEhance a je široko využiteľný pre vysokoškolské a vedecké inštitúcie, ktoré si ho môžu prispôsobiť pre svoje účely.  

Prínos pre účastníkov

Účastníci sa primárne zoznámia s kurzom “DocEnhance Data Stewardship”. Zistia, aké prínosy ponúka pre ich vlastné inštitúcie a vzdelávanie doktorandov, akými nástrojmi a postupmi je možné kurz implementovať, organizovať, komunikovať a propagovať. Zároveň im budú ukázané dobré a zlé príklady praxe na základe implementácie na VŠCHT a PřF UK.

Program kurzu nájdete TU.

Zdroj: eosc.cz; zverejnené: 20.10.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar