Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia: Úvod do digitálneho vzdelávania


Začiatok: 19. 12. 2022 13:00

Koniec: 19. 12. 2022 16:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: TREXIMA Bratislava

Miesto konania: Konferencia
Konferencia: Úvod do digitálneho vzdelávania. Zdroj: https://uvptechnicom.sk

Dovoľte nám pozvať Vás na regionálnu konferenciu INTRO: Úvod do digitálneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční dňa 19. decembra 2022 (pondelok) v čase 13:00 – 16:30 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (Němcovej 5, Košice). Vstup je voľný.

Podujatie je určené pedagógom všetkých stupňov vzdelávania, študentom učiteľstva a širšej odbornej verejnosti v oblasti vzdelávania.

Konferencia je regionálnym diseminačným podujatím, ktoré zavŕši realizáciu európskeho projektu INTROduction to Digital Learning. Medzinárodná iniciatíva INTROduction to Digital Learning – Úvod do digitálneho vzdelávania, má za cieľ poskytnúť motiváciu a jednoduchý návod pre učiteľov, poskytovateľov vzdelávania a žiakov, ako pracovať s digitálnymi nástrojmi a ako ich integrovať do vzdelávacieho procesu. Do iniciatívy sú zapojení partneri z Portugalska, Poľska, Francúzska a Slovenska.  V rámci projektu vznikli vzdelávacie materiály zamerané na dva tematické celky – „Ako sa učiť“ a „Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov, ktoré pokrývajú spolu 18 tém spracovaných vo forme videí, podcastov a PDF dokumentov.

Partneri projektu si za LMS – systém riadenia výučby (learning management system) zvolili prostredie Facebook. Sociálna sieť poskytuje bezplatné a používateľsky dobre známe prostredie, ktoré umožňuje jednoduché zdieľanie obsahu v rôznych formátoch a ponúka priestor na vytvorenie online komunitu učiteľov a školiteľov.

Zámerom iniciatívy je aj do budúcna vytvoriť priestor, kde by si učitelia mohli vymieňať príklady dobrej praxe a zdieľať nadobudnuté skúsenosti. Materiály pre podporu digitálnej výučby sú vyhotovené v piatich jazykoch, a to v slovenčine, angličtine, francúzštine, poľštine a portugalčine.

Vzdelávacie materiály, záznamy z webinárov a metodika INTRO budú k dispozícii bezplatne s možnosťou ich kontinuálneho využívania v školách alebo organizáciách.

Okrem projektu INTRO budú na podujatí svoje aktivity prezentovať aj odborníci z oblasti tréningu digitálnych kompetencií, kyberbezpečnosti a boja proti dezinformáciám. Cieľom podujatia je informovať aktérov v digitálnom vzdelávaní o rôznorodých projektoch, do ktorých sa môžu zapojiť, z ktorých môžu čerpať informácie a vzdelávacie materiály, a ktorými sa môžu inšpirovať vo vlastnej praxi pri vzdelávaní.

V prípade záujmu účastníkom vystavíme potvrdenie o účasti na podujatí.

Konferencia bude organizovaná v hybridnom móde.

Link na pripojenie:      https://video.nti.sk/live?241223FR7ZR8EO76

Kontakt: Eva Butkovičová, TREXIMA Bratislava, s. r. o.,

butkovicova@trexima.sk, tel. 0945 505 761

Zdroj: https://uvptechnicom.sk, zverejnené: 8. 12. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar