Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia: Otvorená veda – od politiky k praxi


Začiatok: 16. 05. 2023 09:30

Koniec: 17. 05. 2023 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Švédska národná knižnica, Švédske prírodovedné múzeum, Švédska výskumná rada

Miesto konania: Konferencia
Počas predsedníctva v Rade EÚ bude Švédsko v dňoch 16.-17. mája 2023 organizovať konferenciu s názvom „Open Science – From Policy to Practice”.

Zdroj: eosc.eu

Zameranie konferencie

Konferencia poukáže na rôzne perspektívy formovania, implementácie a zavádzania princípov otvorenej vedy. Cieľom je výmena poznatkov, zdieľanie osvedčených postupov a diskusia o tom, ako môže otvorená veda prispieť k posilneniu udržateľnej budúcnosti a demokracií v Európskej únii a mimo nej.

  • Prístup a zdieľanie výsledkov výskumu a ich dát.
  • Pochopenie a zapojenie sa do výskumu.
  • Priame zapojenie zainteresovaných strán a občanov do výskumného procesu.

Všetky tieto aspekty sú kľúčové pre realizáciu otvorenej vedy.

Zároveň je potrebné, aby tvorcovia politík, ako aj odborníci z praxe lepšie pochopili rôzne rozmery a dôsledky otvorenej vedy. Na národnej, európskej a globálnej úrovni sa čoraz viac zdôrazňuje význam spolupráce medzi výskumnými pracovníkmi a zapojenie ďalších spoločenských aktérov s cieľom zlepšiť výskum, porozumenie a dôveru.

Témy konferencie

16. máj: Implementácia otvorenej vedy – od politiky po národnú úroveň.

17. máj: Otvorená veda v spoločnosti – od politiky k praxi.

Program

Dvojdňová konferencia pozostáva z niekoľkých zasadnutí, ktoré zdôrazňujú rôzne aspekty otvorenej vedy a budú sa konať dva po sebe nasledujúce dni. Pripojte sa k tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám z celej Európy a diskutujte o spôsoboch, ako zaviesť a preniesť politiky otvorenej vedy do praxe na rôznych úrovniach a v rôznych sektoroch.

Program konferencie si môžete pozrieť TU.

Môžete sa zúčastniť oboch dní alebo len tej časti, ktorá je pre vás najdôležitejšia.

Pre uľahčenie účasti sa bude podujatie vysielať aj online. Pre poslanie pozvánky je potrebné sa zaregistrovať.

Zdroj: oppenvetenskap.se; zverejnené: 27.03.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar