Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia nového predsedníctva ERA


Začiatok: 26. 10. 2021 14:15

Koniec: 27. 10. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Ministerstvo vzdelávania, vedy a športu Slovinskej republiky

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovinsko
Európsky výskumný priestor (ERA) prechádza po 20 rokoch obnovou. Oživuje sa ambícia vytvoriť jednotný trh bez hraníc pre výskum, inovácie a technológie v celej EÚ. Konferencia je dôležitou súčasťou tohto rozhovoru.

Zámerom konferencie novej ERA – na ceste k zodpovednej znalostnej spoločnosti tretieho tisícročia (konferencia o ERA) je vypracovať súbor odporúčaní ERA pre lepšiu implementáciu novej ERA.

Cieľom konferencie o ERA je prostredníctvom vzájomného učenia sa a transferu poznatkov prispieť k lepšej integrácii ERA do kľúčových komunít zainteresovaných strán, priemyselných odvetví a tvorcov politík na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, najmä politických aktérov zodpovedných za výskum a rozvoj širších inovačných ekosystémov.

Program konferencie

Deň 1 – Zameranie ERA politiky

Konferenciu otvorí verejný ministerský okrúhly stôl s účasťou ministrov výskumu súčasného predsedníctva (Dánsko, Portugalsko, Slovinsko) a ministrov výskumu nadchádzajúceho predsedníctva (Francúzsko, Švédsko, Česko).

Sekciu okrúhleho stola doplní panelová diskusia so zainteresovanými stranami pod názvom “Cesta k novej ERA”. Na diskusiu nadviaže blok otázok a odpovedí v interakcii s publikom.

Vstupy panelistov doplní interaktívna hybridná forma diskusie využitím online nástroja Mentimeter s možnosťou aktívne sa zapojiť na mieste aj online. Podrobnosti o online nástroji budú poskytnuté registrovaným účastníkom.

Deň 2 – Program politiky ERA

V druhý deň konferencie sa uskutočnia štyri paralelné “breakout” pracovné sekcie zamerané na rôzne aspekty ERA politickej agendy. Zasadnutia “breakout” budú pojednávať o troch hlavných oblastiach výskumného a inovačného ekosystému – ľudia, infraštruktúra a hospodárstvo s dodatočnou horizontálnou oblasťou otvorenej vedy. Diskusie sa zamerajú na kľúčové priority politickej agendy ERA:

Perspektívne vedecké kariéry

Výskumná infraštruktúra

Hospodárstvo

Otvorená veda

Prierezové zasadnutia otvoria inšpiratívnym prednesom významní rečníci z vybranej oblasti. V priebehu diskusií moderátori využijú usmerňujúce otázky s cieľom získať od účastníkov relevantné politické odporúčania s následným využitím v správe z konferencie.

Registrácia

Kompletné informácie

Zdroj: https://era-si.eu/, zverejnené: 4.10.2021, autorka: zst

Pridať do Google Calendar