Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia: Ľudia a spoločnosť v čase pandémie


Začiatok: 20. 04. 2021 09:00

Koniec: 20. 04. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Sociologický ústav SAV

Miesto konania: Konferencia
Koláž s formami prevencie proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

20. apríla 2021 o 9:00 sa uskutoční konferencia na tému “Ľudia a spoločnosť v čase pandémie”.

Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú multidisciplinárnu on-line konferenciu venovanú všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia sú bezprecedentným okamihom, ktorý zásadne zasahuje nielen do každodenného života jednotlivcov, ale i do vývoja jednotlivých oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V takýchto chvíľach narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Súčasná kríza je pre vedu obrovskou výzvou, ale i príležitosťou pre ďalší rozvoj.

Ambíciou konferencie bude sprostredkovanie vedeckých poznatkov súvisiacich s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky by mali byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dopad pandémie na spoločnosť a jednotlivca. Ďalšou dôležitou dimenziou konferencie bude analýza historických analógií a skúseností s podobnými situáciami. Prioritným zámerom konferencie je predstaviť empirické poznatky, ktoré sa týkajú slovenských reálií, ale konferencia je otvorená i pre zahraničné analýzy a teoretické príspevky.

Program konferencie bude zverejnený 12. apríla 2021.

Z konferencie bude publikovaný zborník abstraktov a video záznam.

Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Barbara Lášticová, Robert Klobucký
Organizačný výbor konferencie: Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon

Viac informácií

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 12.4.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar