Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia: Európske digitálne inovačné centrá


Začiatok: 26. 01. 2021 09:00

Koniec: 27. 01. 2021 16:45

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Ministerstvo hospodárstva Luxemburska

Miesto konania: Konferencia
Save the Date! Gearing up towards European Digital Innovation Hubs

V dňoch 26.-27. januára 2021 sa uskutoční online konferencia na tému “Európske digitálne inovačné centrá”.

Konferencia EDIH GEARING UP je verejné podujatie organizované ako prvá výročná konferencia European Digital Innovation Hubs. Toto prvé podujatie organizované v spolupráci s luxemburským ministerstvom hospodárstva oficiálne odštartuje iniciatívu European Digital Innovation Hubs v celej Európe.

Európska komisia podporuje činnosti podobné stredisku pre digitálne inovácie od roku 2012 a od roku 2016 v rámci iniciatívy Digitalizácia európskeho priemyslu podporovala vytváranie stredísk pre digitálne inovácie. V roku 2021 bude Európska komisia spolu s členskými štátmi podporovať digitalizáciu európskeho hospodárstva a spoločnosti. Európske centrá digitálnej inovácie sú novým dielom skladačky krajín nášho priemyslu a našej ekonomiky. To, ako zapadnú do týchto krajín a ako ich bude podporovať program Digitálna Európa, bude jadrom tejto konferencie.

Toto podujatie bude mať 4 tematické okruhy a jeden sieťový, všetky online: „európske ekosystémy EDIH“, „program Digitálna Európa“, „implementácia iniciatívy EDIH“ a „funkčný EDIH“. Najdôležitejšie je, že konferencia sa bude zaoberať budúcou výzvou pre EDIH v rámci iniciatív DEP.

Konferencia EDIH GEARING UP, ktorá má viac ako 20 paralelných zasadnutí, poskytuje príležitosť pre rôznych kandidátov na EDIH v celej Európe a ich príslušné verejné orgány zapojené do digitalizácie ekonomiky, aby si mohli vymieňať skúsenosti, najlepšie postupy a diskutovať o budúcnosti digitálnej priemyselnej politiky EÚ. Budú medzi nimi zástupcovia z členských štátov a regiónov, národné iniciatívy pre digitalizáciu, priemysel, malé a stredné podniky, akademická obec, centrá pre digitálne inovácie a výskumné a technologické centrá. Medzi hlavnými prejavmi a participatívnymi diskusiami bude účastníkovi podujatia poskytnuté slovo pri formovaní budúceho nástroja programu Digitálna Európa.

Viac informácií a program

Prihlásenie

Zdroj: https://www.living-in.eu, zverejnené: 13.1.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar