Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia Akadémia 21.storočia – cesta k inklúzii vo výskume a inováciách


Začiatok: 03. 10. 2022 09:00

Koniec: 03. 10. 2022 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
Srdečne vás pozývame na konferenciu Akadémia 21.storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Cieľom podujatia je vrhnúť svetlo na aktuálnu tému rodovej rovnosti ako na politiku vyrovnaných šancí a plného využitia talentov vo vede. Plán rodovej rovnosti je od roku 2022 kritériom oprávnenosti pre získanie financií v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Konferencia je príležitosťou otvoriť tému rodovej rovnosti vo výskume a inováciách širšej verejnosti ako aj diskutovať o optimálnych podmienkach v akademickom prostredí 21. storočia. 

Spolu s pozvanými odborníkmi, ktorí sa téme rodovej rovnosti venujú viac ako 20 rokov, si posvietime na plány EÚ a ich implementáciu a systémové limity na Slovensku. Medzi potvrdenými rečníkmi, s ktorými budete môcť v diskusii viesť dialóg o inklúzii vo vede na Slovensku, sú renomovaní odborníci a odborníčky prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. a ďalšie zvučné mená.

Na konferencii získate prehľad o aktuálnom stave začleňovania rodovej rovnosti v ekosystéme slovenskej vedy a recept na aplikáciu princípov rodovej rovnosti nielen v inštitúciách vykonávajúcich výskum. Na záver predstavíme úspešné príklady z praxe a inšpiráciu z podnikateľského sektora, kde je implementácia rodovej rovnosti výrazne v pokroku. Takisto vytvoríme priestor na workshop pre administrátorov na modelovanie plánov rodovej rovnosti.

Na príprave konferencie o rodovej rovnosti sa podieľalo občianske združenie Žijem vedu.

Program

8:30 – 9:00 – REGISTRÁCIA/COFEE BREAK

9:00 – 10:30 – KDE SME
pozrieme sa na súčasný stav začleňovania rodovej rovnosti do výskumu
a inovácií

pokúsime sa definovať, čo nás limituje a čo by sme mohli zlepšiť

10:45 – 12:00 – KAM SMERUJEME
predstavíme európsku stratégiu pre rodovú rovnosť a možnosti
implementácie, ktoré prináša

priblížime vybrané európske H2020 projekty slovenských výskum
vykonávajúcich inštitúcií: ATHENA, CHANGE, Equal4Europe a GENDERACTION

12:00 – 13:00 – OBED/COFEE BREAK

13:00 – 15:00 – AKO MÔŽE VYZERAŤ ZMENA
inšpirujeme sa úspešnými príkladmi z podnikateľského prostredia, ktorými nás
prevedú občianske združenia Aj Ty v IT, RISOTO a ŽENSKÝ ALGORITMUS

Príďte sa s nami inšpirovať ako tvoriť inkluzívne prostredie v akadémii.

Konferencia bude streamovana aj online. Link na pripojenie bude distribuovany deň pred konferenciou. V prípade záujmu o registráciu vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 24. 8. 2022, kontakt pre agendu rodovej rovnosti: zuzana.stanakova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar