Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia: Aká je budúcnosť európskej robotiky?


Začiatok: 27. 01. 2021 15:00

Koniec: 29. 01. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: JRC

Miesto konania: Konferencia
Robotics conference details

27.-29. januára 2021 sa uskutoční online konferencia na tému “Aká je budúcnosť európskej robotiky”?

Robotika sa čoraz viac považuje za dôležitú pre hospodársky rast a zotavenie EÚ. Táto konferencia “Veda pre politiku” poskytuje vedeckú, politicky orientovanú a na EÚ zameranú analýzu stavu tejto rozhodujúcej technológie. V súvislosti so snahou Európskej komisie využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia, sa robotika stáva vlajkovým odvetvím, v ktorom si musí Európa zachovať svoju konkurenčnú výhodu a zároveň zaručiť technologickú suverenitu.

Na tejto konferencii sa stretnú poprední odborníci s cieľom diskutovať o technických, ekonomických a sociálnych uhloch robotiky. Hlavným cieľom konferencie je určiť hlavné politické výzvy, ktoré sa majú riešiť v oblasti robotiky z krátkodobého a dlhodobého hľadiska vzhľadom na krízu COVID-19.

Prečo teraz?

Robotika, doména technológie, ktorá vyrába programovateľné stroje, posúva hranice technológie, ako ju poznáme. Nedávny pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI) a súvisiacich technológií rozšíril rozsah toho, čo môžu roboty narušiť, čo vyvolalo dôležité sociálno-ekonomické zmeny. Od krízy COVID-19 sme svedkami toho, ako používanie robotov predstavuje významné zlepšenie účinnosti pri ochrane zdravia a zaručení bezpečnosti. Vyskytli sa však aj obavy z potenciálu lacnejších a účinnejších robotov nahradiť ľudí na pracovisku v súvislosti so vznikom takzvaných „servisných robotov“.

Pulzujúci robotický priemysel by mal navyše stimulovať inovácie a môže pôsobiť ako katalyzátor pri prekonávaní medicínskych a ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Výhody robotiky pre európske hospodárstvo a spoločnosť, najmä v súvislosti s oživením EÚ, sa využijú, iba ak bude na úrovni EÚ vyvinuté koordinované úsilie a tieto akcie budú rešpektovať európske hodnoty.

Program a registrácia

Zdroj: EK, zverejnené: 5.1.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar