Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022


Začiatok: 04. 05. 2021 09:30

Koniec: 04. 05. 2021 12:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Webinár
Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie – materiály z webinára, ktorý sa uskutočnil 4. mája 2021.

Národná kancelária Horizontu usporiadala dňa 4.5.2021 webinár zameraný výzvy a príležitosti, ktoré prináša so sebou návrh pracovného programu na roky 2021-2022 v oblasti klastra 6 programu Horizont Európa: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Klaster 6 disponuje tematicky veľmi rôznorodým pracovným programom. Je zameraný na projekty ponúkajúce nové riešenia v oblastiach ako je biodiverzita, ekosystémové služby, potravinové systémy, poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra, oceány, vnútrozemské a pobrežné oblasti,  obehové hospodárstvo, biohospodárstvo a biotechnológie, ekologické riešenia pre spoločnosť či zmena klímy. 

Tento pracovný program, súvislosti, synergie a praktické príklady boli v rámci informačného podujatia predmetom vystúpení slovenského delegáta v programovom výbore pre klaster 6, vybraných expertov a zástupcov Národnej kancelárie Horizontu a kancelárie SLORD.

Prezentácie z informačného podujatia podľa programu:

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Klaster a ponúkané príležitosti v kontexte programu Horizont Európa – Nataša Hurtová, CVTI SR

Príležitosti participácie Slovenska na riešení výziev v rámci klastra (destinácie,témy, s dôrazom na výzvy 2021) – Stanislav Hronček, MPRV SR

Misie a európske partnerstvá pre pokrok v oblasti Klastra 6 – Monika Bideau Repčíková, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Klaster 6- synergie národných a medzinárodných nástrojov a aktérov-RIS3, EIP AGRI – pohľad riešiteľa – Dana Peškovičová, NPPC

POWER4BIO – úspešne implementovaný projekt – Danka Moravčíková, SPU v Nitre

Podpora slovenských žiadateľov poskytovaná na národnej úrovni – Nataša Hurtová, Kancelária Horizontu Európa a Monika Bideau Repčíková, SLORD

Kontakt pre prípadné otázky, konzultácie: Ing. Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 13.4.2021 nah, aktualizované 6.5.2021 kas

Pridať do Google Calendar