Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ITAPA Digital Talk: Progres v informatizácií na Slovensku


Začiatok: 27. 04. 2021 15:00

Koniec: 27. 04. 2021 16:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: ITAPA

Miesto konania: Diskusia
27. apríla 2021 od 15:00 do 16:30 sa uskutoční ITAPA Digital Talk na tému “Progres v informatizácii: čo sa podarilo od volieb”.

Informatizácia verejnej správy je v každej vyspelej krajine absolútnou samozrejmosťou. Zjednodušuje život občanom, podnikateľom a v neposlednom rade aj samotným úradníkom. Na Slovensku už roky hovoríme o premrhanej miliarde z OPISu. V programovom období, ktoré sa oficiálne skončilo v roku 2020 (s dobehom do 2023) sme získali ďalších 800- mil. EUR v rámci programu OP Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie zdroje Slovensko investuje každoročne zo štátneho rozpočtu, pričom väčšiu časť týchto výdavkov predstavujú prevádzkové náklady. Ďalšie možné zdroje, ktoré majú prispieť k informatizácii, resp. digitalizácii Slovenska, budeme mať k dispozícii v rámci Plánu obnovy a možno aj v rámci nového programového obdobia v rámci OP Slovensko.

Počas Digital Talku sa dozviete o posune v informatizácii na Slovensku za posledný rok. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pred necelým rokom avizovalo rozsiahle upratovanie v štátnom IT. O výsledkoch tejto konsolidácie budú informovať predstavitelia ministerstva. Dozviete sa tiež o tom, ako sa darí implementovať 50 projektov OPII a aké sú ich výsledky. Pod gesciou Ministerstva financií sa zase uskutočnila Revízia výdavkov na Informatizáciu 2.0, ktorá mala ambíciu viesť k vyššej efektívnosti.

Nemenej dôležitou časťou Digital Talku bude diskusia o tom, čo nás v informatizácii čaká v najbližších rokoch. Aký je plán pre implementáciu OPII, ako bude vyzerať digitalizácia v rámci Plánu obnovy a čo môžeme očakávať od operačného programu Slovensko.

Diskusia ITAPA Digital Talk má interaktívnou formou popísať situáciu a prekážky v tejto oblasti, ale najmä identifikovať príležitosti a možnosti, ako zvýšiť kvalitu informatizácie a digitalizácie na Slovensku.

Diskutujú:

  • Marek ANTAL, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ján BUČKULIAK, Úrad vlády SR
  • Emil FITOŠ, ITAS
  • Pavel KAREL, NASES
  • Peter KULICH, Slovensko.Digital
  • Róbert SUJA, Národné centrum zdravotníckych informácií

Moderuje Lukáš Kosno

Registrácia

Zdroj: ITAPA, zverejnené: 27. 4. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar