Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce


Začiatok: 27. 01. 2022 14:00

Koniec: 27. 01. 2022 15:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: ITAPA

Miesto konania: Webinár
Webinar banner
ITAPA DIGITAL TALK

Cieľom webinára je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využitie technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – české Pardubice a slovenský Kežmarok.

Kedy: 27. január  2022, 14:00 – 15:30

Kde: na platforme ZOOM.

Predbežné témy diskusie:

  • Aké sú hlavné oblasti kde môžu nové technológie pomôcť mestu?  
  • Aký je stav nasadzovania technológií v slovenských mestách a obciach?
  • Aké sú príklady dobrej praxe u nás, aj v zahraničí – napr. v Česku?
  • Aké sú hlavné úzke miesta? 
  • V akom stave je implementácia výzvy MIRRI určená pre mestá a obce?
  • V akom stave je obstarávanie a aké má úskalia?
  • Prečo sa stále kladie dôraz na cenu a nie na kvalitu za cenu? Aký by mal byť správny pomer?

Program ITAPA Digital Talk

Webinár začne stručnou prezentáciou prieskumu názorov vybraných miest a obcí. 

Diskusia pozvaných hostí:
Michal Bróska, Chief Product Officer, PosAm 
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok
Juraj Hošták, riaditeľ Odboru inovácií a Smart Agendy, MIRRI
Petr Kvaš, námestník primátora mesta Pardubice
Juraj Tkáč, zástupca Únie profesionálov verejného obstarávania

Moderátor:
Marta Jančkárová, redaktorka RTVS

Registrácia

Zdroj: https://www.itapa.sk, zverejnené: 20. 1. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar