Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

INTERAKTÍVNY WORKSHOP – PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA PLÁNOV RODOVEJ ROVNOSTI


Začiatok: 16. 03. 2023 14:30

Koniec: 16. 03. 2023 16:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesto konania: Workshop

Štát: Slovensko
Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na workshop zameraný na zvyšovanie povedomia o plánoch rodovej rovnosti. Hlavnou témou je potreba adaptovania funkčných mechanizmov na podporu rodovej rovnosti na úrovni výskum vykonávajúcich a výskum financujúcich inštitúcií.

Tri výskum vykonávajúce inštitúcie z troch regiónov predstavia stratégie pre integrovanie rodovej perspektívy do obsahu vzdelávania, výskumu a inštitucionálnych procesov. Expertky na rodovú rovnosť z UK BA a SAV oboznámia so základnými konceptami – teoretickými požiadavkami pre plány rodovej rovnosti podľa usmernení Európskej komisie.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 21.2.2023, autorka: zst

Podujatie

Pridať do Google Calendar