Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovácie v oblasti výmeny dát v dátových priestoroch FAIR – otvorená výzva


Začiatok: 27. 05. 2024 11:00

Koniec: 27. 05. 2024 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIR Data Spaces

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/?lang=en
Dňa 27. mája 2024 (11:00-12:30) organizuje projekt FAIR Data Spaces webinár zameraný na predstavenie novej otvorenej výzvy.

Webinár je určený pre existujúcich partnerov i nových účastníkov a jeho cieľom je zlepšiť pochopenie projektu a zjednodušiť tak proces predkladania nových ponúk. Účastníci získajú prehľad o dosiahnutých výsledkoch projektu a dozvedia sa o očakávaniach pre nadchádzajúce otvorené kolo výziev.

Projekt FAIR Data Spaces

Projekt koordinuje inštitút Fraunhofer a jeho úsilím je integrovať služby Gaia-X, Medzinárodných dátových priestorov (IDS), Nemeckej národnej výskumnej dátovej infraštruktúry (NFDI)Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). V rámci projektu sa už spustilo niekoľko demonštračných projektov, ktoré prezentujú praktické aplikácie v oblastiach, ako je biodiverzita, zabezpečenie kvality výskumných dát a medziplatformová analýza dát.

V druhom kole otvorenej výzvy je stanovený celkový rozpočet na projekty vo výške 180 tisíc eur.

Hlavné témy webinára

  • Predstavenie projektu FAIR Data Spaces a jeho významu v súčasnom výskumnom a priemyselnom prostredí.
  • Prehľad vyvinutých demonštračných projektov a vysvetlenie očakávaní a požiadaviek pre druhé kolo výberových konaní vrátane potenciálnych oblastí pre nové demonštračné projekty a zlepšenia.
  • Otvorená diskusia na získanie spätnej väzby od účastníkov s cieľom pochopiť ich perspektívy, očakávania a zabezpečiť, aby nadchádzajúce výberové konanie bolo v súlade s potrebami a možnosťami komunity.

 

Webinár je prispôsobený pre spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví, ktoré sa chcú hlbšie zapojiť do pokročilých prístupov k správe dát, ako aj pre tie, ktoré sa už podieľajú na projektoch a iniciatívach výmeny dát. Webinár je tiež príležitosťou pre organizácie, ktorých cieľom je ovplyvniť a využiť najnovšie technológie výmeny dát v rámci Gaia-X a NFDI.

Link na podujatie bude poslaný prostredníctvom newslettra.

FAIR Data Spaces Newsletter | NFDI

 

Zdroj: nfdi.de; zverejnené: 21.5.2024; autor: onz 

Pridať do Google Calendar