Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačný webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá


Začiatok: 08. 03. 2023 10:00

Koniec: 08. 03. 2023 10:30

Organizátor: VAIA
Webinár k výzve Transformačné a inovačné konzorcia. Zdroj: https://vaia.gov.sk

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) ako vykonávateľ Komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií) si Vás dovoľuje pozvať na informačný webinár k pripravovanej výzve Transformačné a inovačné konzorcia, ktorý sa bude konať v stredu 8.3.2023 v čase 10:00-11:30 na platforme MS Teams.  

V rámci webináru bude predstavený aktuálny stav prípravy výzvy: cieľ a účel výzvy, oprávnení žiadatelia, podmienky oprávnenosti projektu a výdavkov, schéma štátnej pomoci, spôsob hodnotenia projektov a ostatné formálne náležitosti.

Deň pred konaním webináru Vám bude zaslaná pozvánka na udalosť do kalendára s linkom na pripojenie sa na MS Teams.

Registrácia

Viac informácií o výzve

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 1. 3. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar