Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačný seminár EPALE pre žiadateľov projektov ERASMUS+


Začiatok: 13. 09. 2022 10:00

Koniec: 13. 09. 2022 13:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: EPALE Slovensko

Miesto konania: Seminár
bb.
Informačný seminár EPALE. Zdroj: https://epale.ec.europa.eu

V nadväznosti na pripravovanú sériu webinárov Ako pripraviť projekt ERASMUS+, ktoré organizuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na začiatku septembra 2022, pripravil tím EPALE Slovensko informačný seminár určený pre budúcich žiadateľov projektov ERASMUS+. 

Cieľom informačného semináru bude informovať o možnostiach, ktoré ponúka platforma EPALE v nadväznosti na prípravu projektov ERASMUS+ v sektore vzdelávania dospelých a následnú disemináciu projektových výstupov. Seminár sa uskutoční prezenčne dňa 13. 9. 2022 v čase od 10:00 do 13:00 v Banskej Bystrici. Miesto konania bude upresnené a všetkým registrovaným účastníkom. 

Na seminári sa dozviete: 

  • Ako sa orientovať na stránke www.epale.sk a využiť relevantné informácie pri tvorbe projektu ERASMUS+, 
  • Ako nájsť partnera a vyhľadávať zahraničných partnerov pre projekt v rámci  programu ERASMUS+, 
  • Ako vytvoriť osobný profil a profil Vašej organizácie na EPALE,
  • Ako vytvoriť a zverejniť výzvu pri hľadaní  partnerov do projektu (Žiadaný profil partnera),
  • Ako si vytvoriť Priestor pre ERASMUS+ (súkromný, pracovný online priestor pre partnerov projektu),
  • Ako publikovať a zdieľať výstupy projektu (formou zverejňovania odborného obsahu na EPALE) na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú podať projekt ERASMUS+ v rámci druhého kola Výzvy 2022. Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o účasť, aby sa prihlásili na seminár

Seminár budú viesť Monika Drinková a Peter Maľa a vaše prípadné otázky ešte pred konaním smerujte na monika.drinkova@siov.sk, alebo peter.mala@siov.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami! 

Tím EPALE Slovensko. 

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu, zverejnené: 24. 8. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar