Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Infodeň organizácie COST


Začiatok: 24. 05. 2023 10:00

Koniec: 24. 05. 2023 11:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: COST

Miesto konania: Informačný deň
Dňa 24. mája 2023 sa v čase od 10:00-11:30 uskutoční informačný deň organizácie COST.

Zdroj: cost.eu

COST (European Cooperation in Science and Technology) je zakladajúcou organizáciou pre spájanie výskumu a inovácií. Programy organizácie COST pomáhajú spájať výskumné iniciatívy v Európe i mimo nej. Umožňujú výskumníkom a inovátorom rozvíjať svoje nápady v akejkoľvek oblasti vedy a techniky tým, že sa o ne podelia so svojimi kolegami. Programy COST sú štvorročné sieťovacie iniciatívy, ktoré podporujú výskum, inovácie a vedeckú kariéru.

COST programme · What is COST and what are the benefits?

V dnešnom svete je nevyhnutné, aby bol výskum vzájomne prepojený, interdisciplinárny, založený na spolupráci a koncentrovaný na výskumné dáta. Programy COST pomáhajú rozvíjať poznatky a posilňovať sektor výskumu a vývoja tým, že vytvárajú príležitosti na vytváranie sietí pre výskumných pracovníkov, aby sa mohli stretávať a diskutovať o myšlienkach, nadobudnutých skúsenostiach a poznatkoch. Takýmto spôsobom sa môžu cielene riešiť zložité celosvetové problémy.

Zameranie COST infodňa

Online informačný deň COST je otvorený pre všetkých výskumných pracovníkov a inovátorov v akejkoľvek fáze kariéry a z akejkoľvek oblasti výskumu. Určený je však najmä pre mladých výskumníkov, ako aj pre pracovníkov z oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je informovať výskumných pracovníkov a inovátorov o tom, ako sa zapojiť do programov COST a ako predložiť žiadosť. Účastníci sa tiež dozvedia o úlohe a vplyve programu COST a o výhodách účasti v programe COST pre kariéru výskumných pracovníkov, so zameraním na mladých výskumných pracovníkov.

Program

  • 10:00 | Uvítanie a úvod | Riaditeľ asociácie COST
  • 10:10 | Čo je COST a ako participovať na programoch COST? | Politický pracovník COST
  • 10:30 | Ako podať žiadosť? Tipy a triky | Vedecký pracovník COST
  • 10:40 | Ktoré aktivity sú financované? | Administratívny pracovník COST
  • 11:00 | Aké sú benefity z participácie v organizácií COST? | Predseda programov COST
  • 11:15 | Q&A
  • 11:30 | Ukončenie podujatia

Zdroj: cost.eu; zverejnené: 22.03.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar