Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ideal-ist Proposal Check Event for ICT calls in Horizon 2020


Začiatok: 07. 03. 2016 09:00

Koniec: 07. 03. 2016 17:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: EK, projekt Idealist2018

Miesto konania: Seminár

Štát: Portugalsko
Dňa 7. 3. 2016 sa bude v Lisabone konať Ideal-ist Proposal Check Event for ICT calls in Horizon 2020.

Podujatie ponúka navrhovateľom projektov šancu zlepšiť kvalitu projektových návrhov na základe spätnej väzby od skúsených externých expertov a národných kontaktných bodov. Cieľom podujatia je prenos vedomostí a zvýšenie šancí pre navrhovateľov na financovanie projektov.

Postup

Záujemcovia predostrú dobrý prvý návrh svojho projektu v rámci ICT oblastí, ktoré sú uvedené nižšie. Od skúsených hodnotiteľov dostanú kvalifikované spätnú väzbu hneď na stretnutí. Stretnutie bude pozostávať z prečítania si projektového návrhu hodnotiteľom a poskytnutie spätnej väzby. Všetci zúčastnení experti budú podpisovať vyhlásenie o dôvernosti informácií.

Výber účastníkov

Navrhovatelia projektov, ktorí požiadajú o účasť na tomto podujatí, prejdú procesom výberu kvalitných návrhov. Tri týždne pred podujatím budú kontaktovaní za účelom zistenia stupňa rozpracovanosti projektov. Kandidáti, ktorí budú v užšom výbere, budú pozvaní na základe dostupnosti a kapacity.

Kto sa môže zúčastniť

Podujatie je určené na podporu projektových návrhov v rámci ICT H2020 s uzávierkou podávania projektov v apríli 2016. Vstup je určený pre koordinátora (napr. 1 osoba, povinné), plus jedného zástupcu projektového partnera (môže byť 1 nepovinná dobrovoľná osoba). Vo výnimočných prípadoch môže koordinátor menovať svojho zástupcu.

Hodnotitelia nebudú hodnotiť oprávnenosť navrhovateľov podať projektov v rámci danej témy. Preto sa odporúča, aby navrhovatelia prekonzultovali svoj návrh najprv so svojimi NCP.

Vstup na podujatie je bezplatné, avšak počet miest je limitovaný.

Hodnotenie na diaľku

Po prvýkrát bude možné využiť hodnotenie na diaľku, keď hodnotitelia budú v Osle a s navrhovateľmi sa spoja prostredníctvom skypu. Návrhy bude potrebné zaslať elektronicky.

Táto aktivita je tiež kapacitne limitovaná. Treba sa ohlásiť na ICTLEIT@rcn.no.

Žiadosti

Koordinátori môžu zaslať žiadosť prostredníctvom on-line registračného formulára: 
http://goo.gl/forms/zzvMjg92O4

Ďalšie informácie

Ohľadom ďalších informácií je možné kontaktovať NCP alebo napísať na adresu eunice.ribeiro@gppq.pt.

Zoznam relevantných ICT oblastí

LEIT – Information and Communication Technologies

ICT-01-2016 Smart Cyber-Physical Systems
ICT-02-2016 Thin, Organic and Large Area Electronics
ICT-03-2016 SSI – Smart System Integration
ICT-06-2016 Cloud Computing
ICT-10-2016 Software Technologies
ICT-12-2016 Net Innovation Initiative
ICT-13-2016 Future Internet Experimentation – Building a European experimental Infrastructure
ICT-14-2016 Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation
ICT-15-2016 Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation
ICT-17-2016 Big Data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation
ICT-18-2016 Big Data PPP: privacy-preserving big data technologies
ICT-21-2016 Support technology transfer to the creative industries
ICT-22-2016 Technologies for Learning and Skills
ICT-24-2016 Gaming and gamification
ICT-25-2016 Advanced robot capabilities research and take-up
ICT-26-2016 System abilities, development and pilot installations
ICT-29-2016 Photonics KET 2016
ICT-34-2016 Pre-Commercial Procurement open
ICT-35-2016 Enabling responsible ICT-related research and innovation
ICT-36-2016 Boost synergies between artists, creative people and technologists

Pridať do Google Calendar