Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hybridný workshop Copernicus for ForestryZačiatok: 12. 03. 2024 09:00

Koniec: 12. 03. 2024 18:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: EUSPA

Miesto konania: DG DEFIS, Avenue d'Auderghem 45, 1040 Bruxelles a online

Štát: Belgicko
Hybridný workshop Copernicus for Forestry má za cieľ prepojiť Stratégiu EÚ pre lesy do roku 2030 a využitie dát, infraštruktúry a služieb z programu Copernicus. Tento hybridný workshop sa bude konať v Bruseli 12. marca 2024, ako aj online.

Jeden z hlavných prvkov Európskej zelenej dohody je Stratégia EÚ pre lesy do roku 2030, ktorá nadväzuje na Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Táto stratégia tvorí kľúčovú súčasť úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030. Hlavným cieľom Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030 je zlepšiť kvantitu a kvalitu lesov EÚ, posilniť ochranu lesov, ako aj ich obnovu a odolnosť. Bolo navrhnuté a prijaté monitorovanie lesov s účelom zabrániť odlesňovaniu a lesným požiarom.

Cieľom tohto workshopu je zdôrazniť úlohu dát z programu Copernicus v kontexte lesného hospodárstva.

Môžu sa očakávať rečníci a účastníci z generálnych riaditeľstiev a agentúr pre politiku EÚ, vnútroštátnych verejných orgánov EÚ a mimo EÚ, poverených subjektov programu Copernicus, výskumnej komunity alebo zo súkromného sektora.

Zaregistrujte sa a zúčastnite sa tohto hybridného workshopu v Bruseli, alebo online.

Zdroj: VPÚ, 21.02.2024, nim

Pridať do Google Calendar