Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

How to build Smart Energy Regions


Začiatok: 04. 07. 2016 00:00

Koniec: 06. 07. 2016 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: DG JRC

Miesto konania: Konferencia

Štát: Nemecko
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (DG JRC) podporované Technologie Region Karlsruhe (TRK) a pod patronátom Ministerstva životného prostredia, ochrany klímy a energetiky v Bádensku-Württembersku Vás srdečne pozývajú na podujatie s názvom  – How to build Smart Energy Regions v termíne od 4. do 5.7. 2016 o 12:30 hod.
 
Miesto konania:
 
Deň 1: Buhlsche Mühle, Pforzheimer Str. 68, 76275 Ettlingen
Deň 2: Zámok Ettlingen, Schloßplatz 3, 76275 Ettlingen

 

Cieľom bude:
 
· Združiť približne 100 miestnych a regionálnych zástupcov vlád z rôznych európskych regiónov, vedcov a odborníkov, ako aj zástupcov európskych inštitúcií;
 
· Posúdiť ako regióny a miestne komunity môžu dosiahnuť ambiciózne a trvalé ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov v odvetví energetiky;
 
· Dať účastníkom príležitosť diskutovať a vymieňať si osvedčené postupy a inovatívne koncepcie na podporu miestnej a regionálnej energetickej politiky s nízkymi emisiami uhlíka.
 
Ďalšie informácie o tejto akcii možno nájsť na adrese:
 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/how-build-smart-energy-regions
 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/how-to-build-smart-energy-regions-?inheritRedirect=true
 
 
Zaznačte si do kalendára. Program podujatia bude čoskoro k dispozícii na webových stránkach.
Už sa môžete registrovať teraz, a to zaslaním e-mail na adresu: JRC-CONFERENCE@ec.europa.eu

Pridať do Google Calendar