Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Horizont Európa – bližšie k vám! – Žilina


Začiatok: 19. 10. 2023 09:00

Koniec: 20. 10. 2023 15:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Seminár
Národná kancelária Horizontu v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline vás pozýva v dňoch 19. – 20. októbra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Žiliny. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

V prvý deň je určený pre nováčikov programu, ktorým predstavíme program, jeho jednotlivé klastre (klaster 3, 4 a 5) a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov. Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

Mapa

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 8. – 9. novembra 2023 v Nitre a sériu ukončíme dňa 22. novembra 2023 v Bratislave.

Na podujatia je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť.

Registrácia na podujatie v Žiline je už otvorená v dolnej časti tejto stránky.

Rozpis termínov podľa jednotlivých miest:

Nitra: 8. – 9. november 2023

Bratislava: 21. – 22. november 2023

kas

Pridať do Google Calendar