Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

H2020 Green Deal Call – virtuálne partnerské podujatie


Začiatok: 14. 10. 2020 09:00

Koniec: 15. 10. 2020 16:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: CVTI SR - EEN Support Office

Miesto konania: Brokerage event

Štát: Slovensko
Národné kontaktné body H2020 v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Izraeli a Poľsku v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST vás pozývajú na virtuálne partnerské podujatie, ktorého hlavný cieľ je predstaviť tematicky najväčšiu výzvu Programu Horizont 2020 Green Deal Call 2020!

Hlavným cieľom podujatia je osloviť subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do nadchádzajúcej výzvy programu Horizont 2020 a nájsť si partnerov do konzorciálnych projektov.

Podujatie bude pozostávať z troch hlavných častí:

  • informačná časť (predstavenie a prezentácia jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call)
  • sekcia krátkych prezentácií, v rámci ktorej budú mať registrovaní účastníci možnosť predstaviť svoje pripravované projektové návrhy a osloviť tak potenciálnych partnerov pre svoje konzorcium alebo nájsť perspektívneho koordinátora.
  • brokerage event – partnerské vopred naplánované 1:1 stretnutia

Z dôvodu zvýšeného záujmu o virtualne 1:1 stretnutia zo strany registrovaných účastníkov bola táto časť podujatia (brokerage session) predĺžená do 15. októbra 2020 do 16:00.

Podujatie je vhodné pre kohokoľvek, kto má záujem zapojiť sa do poslednej prierezovej výzvy programu H2020 ako napríklad:

– univerzity
– výskumné centrá
– súkromné ​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov)
– samosprávy
– združenia/federácie
– verejné/štátne inštitúcie
– mimovládne organizácie (NGOs)
– klastre

Registrácia je bezplatná a sprístupnená do 12. októbra 2020.

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu Vám veľmi radi pomôžeme! V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte NCP:

Pridať do Google Calendar