Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fundamental Elements: Industry Day Workshop


Začiatok: 28. 04. 2023 10:00

Koniec: 28. 04. 2023 12:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: EUSPA

Miesto konania: Workshop
Fundamental Elements
Zdroj: EUSPA

Dňa 28. apríla 2023 od 10:00 do 12:30 organizuje EUSPA webinár s názvom Fundamental Elements Industry Day Workshop.

Webinár sa zameria na tieto prebiehajúce výzvy na predkladanie návrhov:

Emergency Warning Satellite Service – Galileo Devices – Cieľom tejto výzvy je navrhnúť, vyvinúť a otestovať zariadenia s podporou systému Galileo na prijímanie núdzových varovaní na základe systému Galileo EWS, ako aj podporiť definovanie vhodných protokolov a testov pre EWS v rámci rôznych normalizačných a certifikačných orgánov v závislosti od prípadu použitia.

Maximálny rozpočet: 1.0M€

New SAR Beacons for Maritime – Cieľom tejto výzvy je navrhnúť, vyvinúť a otestovať nové majáky Galileo Search and Rescue (SAR) s implementovanou možnosťou diaľkovej aktivácie a/alebo s implementovanou možnosťou detekcie aktivovaného majáka, ako aj podporiť definovanie príslušných protokolov a testov pre diaľkovú aktiváciu majáka (RBA) v rámci rôznych normalizačných a certifikačných orgánov v závislosti od prípadu použitia vrátane postupov zhody.

Maximálny rozpočet: 4.0M€

Termín uzávierky oboch výziev je 31. mája 2023.

Viac informácií

Fundamental Elements

Fundamental Elements je mechanizmus financovania výskumu a vývoja určený na podporu vývoja inovatívnych technológií čipových súprav, antén a prijímačov, do ktorých by priemysel z vlastnej iniciatívy zatiaľ neinvestoval. Program tak pomáha urýchliť integráciu európskeho GNSS (EGNSS) do zariadení a riešení pripravených na trh. Celkový rozpočet pre všetky projekty, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2021 – 2027, je 43 miliónov EUR.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 18.4.2023, autor: kha

Pridať do Google Calendar