Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

FTRNW Tuesdays VOL.61 – Dominika Fričová (O svetovej vede)


Začiatok: 02. 03. 2021 18:00

Koniec: 02. 03. 2021 19:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: ftrnw a HubHub

Miesto konania: Diskusia
Na nasledujúcom FTRNW Tuesdays Vol. 61, ktorý sa uskutoční 2. marca 2021 o 18:00 vystúpi vedkyňa Dominika Fričová s témou o svetovej vede.

Z posledných prieskumov je zrejmé, že súčasnú krízu možno vnímať aj ako príležitosť pre zlepšenie dôvery ľudí voči vede a vnímania jej dôležitosti nielen v období krízy. Slovensko dlhodobo míňa svoj cieľ vo výdavkoch na vedu a inovácie a zaostáva v podpore tejto kľúčovej oblasti aj za susednými štátmi. Mnoho špičkových slovenských vedcov preto kvôli podmienkam odchádza do zahraničia, prípadne opúšťa vedu ako svoje pracovné povolanie.

Dominika Fričová, slovenská vedkyňa a spoluzakladateľka platformy Žijem Vedu pôsobila niekoľko rokov na jednej z naprestížnejších výskumných inštitúcií Mayo Clinic v USA, kde sa venovala výskumu Parkinsonovej choroby. Po mnohých rokoch strávených v zahraničí sa vrátila na Slovensko. Momentálne pokračuje vo výskume na Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Okrem toho učí predmet Základy neurobiológie na Katedre Biochémie Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 2020 získala ocenenie L’oreal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorého cieľom je poukázať na prácu žien v slovenskej vede a vyzdvihnúť ich talent a úspechy.

V treťom FTRNW Tuesday v roku 2021 sa s Dominikou Fričovou porozprávame o tom v čom ju ovplyvnil jej pracovný pobyt na Floride, ako to vyzerá keď sa robí veda na svetovej úrovni, ako pokračuje vo svojom výskume na Slovensku, čo hovorí na dokument Moderné a úspešné Slovensko a jeho ciele v súvislosti s vedou, čo je cieľom platformy Žijem vedu, kde vidí slovenskú vedu v budúcnosti a ako chce k tomu sama prispieť.

Zdroj: HubHub, zverejnené: 19.2.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar