Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fórum vedeckej politiky pre implementáciu nového rámca biodiverzity


Začiatok: 18. 04. 2023 13:30

Koniec: 18. 04. 2023 17:45

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: Biodiversa+

Miesto konania: Fórum

Štát: Česká republika
Biodiversa+, európske partnerstvo v oblasti biodiverzity, ktoré je spolufinancované z európskych zdrojov, podporuje excelentný výskum v oblasti biodiverzity s dosahom na politiku a spoločnosť. Dňa 18.4.2023 organizuje Biodiversa+ hybridné vedecko-politické fórum vedeckej politiky pre implementáciu nového rámca biodiverzity.

Zdroj: biodiversa.eu

Fórum sa uskutoční deň pred štartovacím podujatím BiodivProtect – podpora ochrany biodiverzity a ekosystémov na súši a mori“, v  rámci ktorého budú prezentované projekty z prvej výzvy na financovanie Biodiversa+.

Zameranie podujatia

Na podujatí sa vyzdvihnú znalosti a kapacity potrebné na implementáciu medzinárodného „Kunmingsko-Montrealského dohovoru“ o ochrane biodiverzity. Bude sa diskutovať o tom, ako môžu projekty finančného opatrenia „BiodivProtect“ prispieť k realizácii cieľov rámca biodiverzity.

Podujatie sa zameria na tri hlavné oblasti:

  • Nová globálna dohoda o ochrane prírody [globálny rámec biodiverzity po roku 2020 (GBF)] a jej monitorovací rámec
  • Kľúčové oblasti biodiverzity a ich príspevok k GBF
  • Vytvorenie súvislej transeurópskej siete chránených území

Program podujatia, ako i viac informácií o podujatí nájdete na stránke Biodiversa: https://www.biodiversa.eu/2023/03/03/science-policy-forum-registrations-open/

Zdroje: biodiversa.eu; zverejnené: 13.04.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar