Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fakty a fikcia vo vede a v umení


Začiatok: 29. 06. 2023 17:00

Koniec: 29. 06. 2023 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: Prednáška
Veda v CENTRE. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 29. júna o 17:00 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 28. 6. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., vyučuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici a zároveň pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pôsobila vo viacerých významných medzinárodných vedeckých komisiách.

Mgr. Michal Šedík, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na filozofické aspekty umeleckej tvorby, ontológiu diela, problém interpretácie a tvorivým stratégiám výtvarného umenia.

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 22. 6. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar