Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EuroScience Open Forum


Začiatok: 02. 09. 2020 08:00

Koniec: 06. 09. 2020 17:00

Typ podujatia: Fórum

Miesto konania: Fórum
EuroScience Open Forum (ESOF) je interdisciplinárne, paneurópske vedecké stretnutie a diskusia, ktorého cieľom je:

  • Predstaviť najnovší pokrok v prírodných a spoločenských vedách.
  • Podporiť dialóg o úlohe vedy a techniky v spoločnosti a politike.
  • Stimulovať verejný záujem a angažovanosť v oblasti inovácií, vedy a techniky.
  • Prepojiť európsku vedeckú komunitu s globálnymi partnermi a perspektívami.

ESOF 2020 (5. – 9. júla) sa bude konať v severovýchodnom Taliansku, v oblasti starého prístavu Terst (old Harbour of Trieste), ktorý vznikol v období Rímskej ríše a bol naďalej rozvíjaný počas Rakúsko-uhorskej ríše, čím sa vytvorilo centrum pre slobodnú výmenu nápadov popri komerčnom prístave. ESOF zahŕňa všetky disciplíny.

Jednotlivé zasadnutia sa zamerajú na súčasnú a budúcu priekopnícku vedu. V tomto dokumente a v ESOF sa pod pojmom veda rozumejú prírodné a spoločenské vedy, ako aj strojárstvo, medicína, umenie a humanitné vedy.

Zdroj: https://www.openaire.eu/component/jevents/eventdetail/628/-/postponed-esof2020-euroscience-open-forum?lang=en
Autor: Ilaria Fava

Publikované 22.4.2020, autor: ndo

Pridať do Google Calendar