Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EuroScience Open Forum 2024


Začiatok: 12. 06. 2024 09:00

Koniec: 14. 06. 2024 16:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: EuroScience, mesto Katovice, University of Silesia in Katowice

Miesto konania: International Congress Centre (MCK), Katowice

Štát: Poľsko

Odkaz: https://www.esof.eu/
V dňoch 12.-14. júna 2024 sa v poľskom meste Katowice uskutoční podujatie EuroScience Open Forum, ktoré sa koná každé dva roky. Cieľom podujatia je ponúknuť vedeckej komunite platformu pre interdisciplinárnu a intersekcionálnu diskusiu o vedeckej kultúre, vedeckom výskume a inováciách.

Zameranie podujatia

Hlavným cieľom konferencie ESOF2024 je preskúmať prepojenie medzi vedou a spoločnosťou, rovnako medzi podmienkami vykonávania výskumu a vplyvom výskumu na spoločnosť. Cieľom je podnietiť diskusiu o spoločenských zmenách súvisiacich s vedou a analyzovať sociálne, kultúrne a ekonomické dôsledky vedeckých objavov na regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. V súvislosti s globálnymi výzvami a s cieľom posilniť medzinárodnú vedeckú spoluprácu chcú vedci diskutovať o vede ako o faktore zmien v našom živote a o tom, ako samotný život mení veda.

Témou konferencie ESOF2024 je: Život mení vedu.

Program zahŕňa prednášky, semináre, diskusiu, workshopy, posterové prezentácie a výstavy, interaktívne zasadnutia a širokú škálu foriem zapojenia verejnosti.

Podujatia sa zúčastnia popredné európske a svetové osobnosti vedy, akademickí výskumníci, zástupcovia verejných a neverejných inštitúcií podporujúcich vedu, podnikatelia, zástupcovia médií a záujemcovia o úlohu vedy v súčasnom svete.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: esof.eu; zverejnené: 22.5.2024; autor: onz 

 

Pridať do Google Calendar