Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky týždeň zhodnocovania vedomostí (25.-28. apríl 2023)


Začiatok: 25. 04. 2023 10:00

Koniec: 28. 04. 2023 11:45

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Informačný deň
Hlavné zásady EÚ pri zhodnocovaní vedomostí a poznatkov sú novou celoeurópskou iniciatívou, ktorej cieľom je efektívnejšie premieňať výsledky výskumu a inovácií na konkrétne riešenia.

Počas Európskeho týždňa zhodnocovania vedomostí, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 28. apríla 2023, sa dozviete o inšpiratívnych príkladoch uplatňovania týchto usmernení v praxi pre verejné blaho a praktické uplatnenie. Podujatie predstavuje európske fórum slúžiace na výmenu skúseností, vzájomné učenie a objavovanie nových prístupov vytvárania hodnôt z vedeckých poznatkov a vynálezov.

Zdroj: eosc.eu

Pre koho je podujatie určené

Cieľom Európskeho týždňa zhodnocovania vedomostí je združiť aktérov, ktorí sa venujú výskumu a inováciám, aby si vzájomne vymenili skúsenosti a hľadali nové spôsoby k vytváraniu nových poznatkov. Počas tohto týždňa budú ponúknuté praktické školenia pre výskumných pracovníkov, mladých inovátorov a všetkých, ktorí majú záujem sa o téme dozvedieť viac, čím sa prispeje k Európskemu roku zručností. Európsky patentový úrad (EPÚ), Asistenčná služba EÚ pre duševné vlastníctvo a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúkajú tiež bezplatné online kurzy na zlepšenie zručností v oblasti správy duševného vlastníctva.

Zameranie podujatia

Podujatie bude príležitosťou na preskúmanie potenciálu hlavných zásad pre zhodnocovanie znalostí. V rámci “Valorisation Talks” odborníci z praxe vysvetlia, ako úplne nové kódexy postupov pre správu duševného vlastníctva a štandardizáciu pomôžu aktérom v oblasti výskumu a inovácií. Na webových seminároch budú prezentované konkrétne príklady, ako tieto usmerňujúce dokumenty uplatniť v praxi pre verejné blaho a individuálne ciele. Tieto osvedčené postupy zhodnocovania znalostí predložili zainteresované strany prostredníctvom otvorenej výzvy na Platforme EÚ pre zhodnocovanie znalostí.

Program

Zdroj: research-innovation-community.ec.europa.eu; zverejnené: 24.03.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar