Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska noc výskumníkov 2022


Začiatok: 30. 09. 2022 00:00

Koniec: 30. 09. 2022 00:00

Typ podujatia: Festival

Organizátor: SOVVA

Miesto konania: Festival
Európska noc výskumníkov 2022. Zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk

Tento rok sa festival vedy uskutoční 30. septembra 2022. Po dvoch online ročníkoch sa opäť pripravuje podujatie vo fyzickej podobe. Príďte sa pozrieť na slovenský a svetový pokrok vedy a inovácií do Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny a Popradu.

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“, ktorým chceme divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych festival chce ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budeme distribuovať sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, festival chce toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.  

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon Europe, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. 

Viac informácií:

Európska noc výskumníkov

Zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk, https://www.sav.sk, SOVVA; zverejnené: 23. 9. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar