Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska konferencia o klastroch 2020


Začiatok: 10. 11. 2020 00:00

Koniec: 12. 11. 2020 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky

Miesto konania: Konferencia
European_Cluster_Conference-save-the-date-2020

Európska klastrová konferencia 2020 je jedinečnou príležitosťou na diskusiu a zdieľanie súčasných a budúcich priorít klastrových politík a vývoja na podporu trvalo udržateľného rozvoja priemyslu, medziregionálnu spoluprácu a budovanie spojení medzi európskymi hodnotovými reťazcami, klastrami a ekosystémami.

Na Európskej konferencii o klastroch sa 10. a 11. novembra 2020 stretnú tvorcovia klastrových politík, manažéri klastrov, odborníci z praxe a ďalšie zúčastnené strany. Podujatie organizuje Generálne riaditeľstvo EK pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky s podporou Európskej platformy pre spoluprácu v klastroch a v spolupráci s nemeckým federálnym ministerstvom hospodárstva a energetiky počas nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie. EÚ. Bude to hybridné podujatie, ktoré bude možné sledovať online aj osobne v Berlíne.

Európska konferencia o klastroch 2020 je príležitosťou:

 • vyjadriť sa k vývoju politiky v oblasti klastrov na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni,
  • dozvedieť sa o nadchádzajúcich iniciatívach spoločných klastrov a iných súvisiacich iniciatívach klastrov EÚ pre oživenie a zhluky v priemyselných ekosystémoch po období krytia 19,
  • dozvedieť sa viac o práci Európskej skupiny odborníkov pre klastre,
  • poskytuje spätnú väzbu k prioritám Európskej komisie a nemeckého predsedníctva Rady EÚ a komentuje výzvy a príležitosti,
  • vypočuť si skúsenosti tvorcov klastrových politík, manažérov klastrov a odborníkov,
   vymieňať si nápady a osvedčené postupy,
  • hlasovať za európskeho manažéra klastrov roka a dozvedieť sa viac o európskych strategických klastrových partnerstvách roka z hľadiska komunikácie a
   spojiť sa s ostatnými prostredníctvom sietí.

Bezprostredne po konferencii sa 11. a 12. novembra 2020 uskutoční online stretnutie európskych klastrových konferencií. Toto digitálne podujatie, na ktorom sa zúčastní veľký počet účastníkov, bude katalyzovať kontakty medzi klastrovými organizáciami – s cieľom otvoriť nové trhy, spolupracovať na medziodvetvovej úrovni a poskytovať relevantné prvé interakcie v prospech svojich členov.

Viac informácií

Zdroj: https://www.clustercollaboration.eu, zverejnené: 12.8.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar