Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska konferencia NTNU 2020


Začiatok: 18. 01. 2021 10:00

Koniec: 18. 01. 2021 13:15

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Miesto konania: Konferencia
logo

Európska konferencia Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 2020, sa bude oneskorene z dôvodu obmedzení COVID-19 konať online v 18. januára 2021 (10:00-13:15). Téma konferencie: Znalosti pre lepší svet – Potreba udržateľnosti a spolupráce v nepriaznivom veku.

Udržateľnosť a životné prostredie sú pre Európu prvoradé už niekoľko rokov. Zelená dohoda Európskej komisie a záväzok k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja už teraz poháňajú európske investície do výskumu a inovácií. Tieto témy sú integrované aj do rámcových programov EÚ, ako sú Horizon Europe (výskum a inovácie) a ERASMUS + (vzdelávanie).

Výročná európska konferencia NTNU predstavuje príležitosť diskutovať o prínose univerzít v oblasti výskumu, inovácií a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju a diskutovať o modeloch a prístupoch, ktoré by sa mohli v budúcnosti uplatniť.

Konferencia bude organizovaná v dvoch sekciách. Prvá sa zameria na úlohu univerzít vo výskumných a inovačných ekosystémoch a prediskutuje možné modely efektívneho riešenia konkrétnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja rozhodujúcich pre rozvoj Európskej zelenej dohody. V druhej sekcii sa bude diskutovať o tom, ako môže byť iniciatíva európskych univerzít efektívnym prostriedkom na zvýšenie vplyvu spoločného úsilia v celej Európe pri riešení udržateľnosti a európskej konkurencieschopnosti.

  • Získajte jedinečné postrehy od akademických lídrov a tvorcov politík o hodnote spolupráce a udržateľnosti pre pokrok v inováciách a hospodárskej obnove (post COVID-19)
  • Objavte európske výskumné trendy a spoluprácu v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja špecifickými pre Zelenú dohodu – napríklad cieľ č. 7 (cenovo dostupná a čistá energia), cieľ č. 11 (udržateľné mestá a komunity) a cieľ č. 13 (opatrenia v oblasti klímy).
  • Vypočujte si akademických lídrov, ktorí diskutujú o tom, ako rozvíjať výskumné talenty a využívať iniciatívu európskych univerzít na podporu základných aspektov Green Deal, ERA, EEA, Horizon Europe a Erasmus +.

Program

Registrácia

Zdroj: https://www.ntnu.edu, zverejnené: 14.1.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar