Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

European Junior Water Management Programme na TUKE


Začiatok: 14. 12. 2020 11:00

Koniec: 14. 12. 2020 12:00

Organizátor: TU Košice
Pozvánka na online aktivitu “European Junior Water Management Programme na TUKE, ktorá sa uskutoční 14. decembra 2020 od 11:00 do 12:00.

Budúca výroba elektriny bude vo veľkej miere založená na obnoviteľných zdrojoch. Voda v tejto súvislosti hrá zásadnú úlohu, keďže poskytuje zdroj vodíka v prípade elektrolýzy vody. Aká je úloha vody v budúcej vodíkovej ekonomike na Slovensku? Aké sú možné zdroje vody, ako bude stúpať a klesať spotreba vody a ako to ovplyvní existujúci vodný cyklus?

Ste zvedaví na odpovede? Pozrite si prezentáciu projektu.

Cieľom EÚ je do roku 2050 byť klimaticky neutrálnym – hospodárstvom s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov. Tento cieľ je jadrom Európskej zelenej dohody v súlade so záväzkom EÚ k globálnym opatreniam v oblasti klímy podľa Parížskej dohody. Aby sa Európa stala klimaticky neutrálnou, musí transformovať svoj energetický systém, ktorý predstavuje 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Stratégie EÚ pre integráciu energetických systémov a vodík, ktoré sú dnes prijaté, pripravia cestu k efektívnejšiemu a vzájomne prepojenému energetickému sektoru, ktorý bude poháňaný dvojitými cieľmi čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky.

V roku 2017 Slovensko zaznamenalo 2,8 % nárast emisií oxidu uhličitého, čo významne prispelo ku globálnemu otepľovaniu a zmenám podnebia.

Naopak, EÚ ako celok znížila emisie o 2,5 %. Vývoj na Slovensku je preto v rozpore s plánom EÚ na znižovanie emisií, ako aj so skutočným pokrokom EÚ v tejto oblasti. Slovenská republika sa zaviazala plniť klimatické ciele potrebné na zmiernenie kríz v globálnom ekosystéme. Predpokladom týchto cieľov je splnenie udržateľnej energetickej politiky na regionálnej a miestnej úrovni.

V tejto súvislosti sa očakáva, že vodík bude hrať ústrednú úlohu pri premene (prebytočnej) elektriny na vodík na sezónne skladovanie a prepravu na veľké vzdialenosti, čo sa nazýva terminologická vodíková ekonomika.

Vedľa samotného vodíka je voda zásadným faktorom, ktorý sa často ilustruje na dočasné uskladnenie energie. Hmotnostný tok vody je podstatný, pretože stechiometricky 1 kg vodíka zodpovedá 8,94 kg vody. Voda vo všeobecnosti nie je zahrnutá vo väčšine výskumných štúdií, ktoré sa zaoberajú budúcou vodíkovou ekonomikou. Preto je dôležité lepšie pochopiť vplyv vodíkovej ekonomiky, keď hovoríme o vodnom sektore.

Projekt

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) podporuje členov v porozumení a zlepšovaní vyhliadok na vodíkové a palivové články na Slovensku a koná v mene svojich členov s cieľom urýchliť komercializáciu týchto riešení čistej energie. Vďaka svojmu členstvu v spoločnosti Hydrogen Europe poskytuje NVAS príležitosť slovenským zainteresovaným stranám spolupracovať a zúčastňovať sa na vodíkových projektoch. Spolu so slovenskou vládou a skúsenosťami získanými v podobných procesoch v iných členských štátoch možno vytvoriť úspešný právny rámec pre vodíkové technológie na Slovensku, ktorý pomôže splniť všetky ciele nízkouhlíkového hospodárstva.

NVAS požiadal účastníkov EJWP, aby preskúmali úlohu vody v budúcej vodíkovej ekonomike do roku 2050 – v rôznych regiónoch Európy, ktoré berú do úvahy iba obnoviteľné zdroje energie (OZE). Aké sú príležitosti vodíkových aplikácií v rôznych oblastiach (domácnosti, doprava a priemysel) na zníženie emisií na Slovensku na základe osvedčených postupov v Európe?

Registrácia: info@juniorwaterprogramme.eu

Viac informácií

Zdroj: UVP Technicom, zverejnené: 11.12.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar