Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EPALE Konferencia 2021


Začiatok: 11. 02. 2021 10:00

Koniec: 11. 02. 2021 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EPALE

Miesto konania: Konferencia
Národná podporná služba EPALE Slovensko vás pozýva na konferenciu na tému “Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020”, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2021 v čase od 10:00 – 15:00 hod. Na konferenciu sa môžete zaregistrovať vyplnením registračného formulára v termíne do 10. februára 2021. 

Konferencie sa môžu zúčastniť iba registrovaní používatelia platformy EPALE.

Cieľ konferencie:

  • diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti
  • predstaviť aktuálnu situáciu v účasti dospelých na neformálnom a formálnom vzdelávaní na Slovensku na základe aktuálnych výsledkov z výskumu a projektových aktivít
  • identifikovať priority pre rozvoja zručností dospelých a oblasti pre efektívnu spoluprácu v rámci verejných politík,
  • mapovať prvé podnety z praxe o dopade epidémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých,
  • sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre konkrétne témy a inovatívne modely spolupráce.

Konferencia sa bude venovať týmto hlavným témam: 

  • Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020
  • Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávania dospelých na Slovensku a v Česku? 
  • Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých – pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Česku
  • Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých. 

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu/sk, zverejnené: 8.2.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar