Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Energy for the Future: Energy 4.0


Začiatok: 11. 10. 2017 14:30

Koniec: 11. 10. 2017 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Žilinská univerzita v Žiline

Miesto konania: Konferencia

Štát: Belgicko
Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Technickou univerzitou v Ostrave, Politechnika Śląska, Stálým zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli organizuje 11. októbra 2017 konferenciu na tému “Energy for the Future: Energy 4.0“. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec Európskeho parlamentu p. Ivan Štefanec.

Digitalizácia v súčasnosti ovplyvňuje čoraz viac sektorových odvetví. Výnimkou nie je ani sektor energetiky. Zatiaľ, čo energia tvorila podstatnú časť priemyselnej revolúcie, nie všetky zložky energetického priemyslu boli doteraz schopné integrovať všetky aspekty, ktoré digitalizácia pre sektor energetiky predstavuje. Tento sektor v súčasnosti čelí transformácii na systém, ktorý by mal v nadchádzajúcom období zabezpečiť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a dostupnú energiu pre všetkých európskych spotrebiteľov.

Podujatie sa bude zameriavať na otázky z oblasti energetickej efektívnosti a účinnosti, elektrickej energie v budúcnosti, využívania zdrojov energie, inteligentných budov, energetického manažmentu a využitia informačno-komunikačných technológií v  energetike.

Rečníci predstavia svoj názor na budúcnosť energetického sektora z pohľadu „Energy 4.0.“ Taktiež predstavia svoje výskumné a vývojové aktivity zamerané na oblasť „Energy 4.0.“

Predmetom diskusie budú aj otázky a výzvy z oblasti bezpečnosti IT sektora, ochrany priemyselného „know-how“ a nedostatku adekvátnych zručností.

Na podujatí budú prítomní predstavitelia priemyslu, malých a stredných podnikov, európskych inštitúcií, členských štátov a zástupcovia akademického sektora.

Dátum
11. október 2017 (streda), 14:30 – 17:00

Miesto
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, Avenue de Cortenbergh 107, 1000, Brusel

Registrácia

PROGRAM PODUJATIA

Pridať do Google Calendar