Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ekoinovácie pre kvalitu ovzdušia


Začiatok: 05. 02. 2018 00:00

Koniec: 06. 02. 2018 00:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: European Commission’s Directorate General for Environment

Miesto konania: Fórum

Štát: Bulharsko
Ústrednou témou 21. Európskeho fóra o ekoinováciách budú riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Predovšetkým sa bude venovať pozornosť znečisťovaniu ovzdušia spôsobenému využívaním energie, dopravou a poľnohospodárstvom. Prediskutovaná bude tiež otázka, ako zabezpečiť financovanie ekologicky inovatívnych riešení. Budete mať možnosť stretnúť zástupcov spoločností ale aj verejných orgánov, ktorým sa už podarilo vyvinúť a zaviesť účinné nové technológie alebo inovatívne modely podnikani.

Pridať do Google Calendar