Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

East Innovation Conference


Začiatok: 23. 11. 2021 13:00

Koniec: 23. 11. 2021 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: AmCham Slovakia

Miesto konania: Konferencia
Americká obchodná komora v SR (AmCham) vás pozýva na podujatie “East Innovation Conference”, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2021 od 13:00 do 17:00. Konferencia je súčasťou dlhodobých iniciatív AmCham na východe Slovenska.

Roky 2020 nám ukázal, že spájanie hospodárskych, zdravotných a sociálnych výziev odhalilo a ešte viac prehĺbilo nerovnosti v spoločnosti. Zodpovedné líderstvo  a pozitívny príklad je rozhodujúce pre dosiahnutie rovnosti a dosiahnutie spoločného úspechu pre všetky zainteresované strany. Je to ľudský aj obchodný imperatív – podľa štúdie Accenture z roku 2020 67 % respondentov tvrdí, že pandémia COVID-19 posilnila potrebu väčšej obchodnej zodpovednosti za zlepšenie spoločenských a environmentálnych výsledkov. Ešte pozoruhodnejšie je, že je to aj osobné: približne jeden z dvoch pracovníkov súhlasí s tým, že etické, udržateľné a morálne hodnoty, ktoré podniky zastávajú, sa pre nich stanú dôležitejšími, keď pandémia COVID-19 pominie.

East Innovation Conference (EIC) je hrdá na to, že môže byť súčasťou Art & Tech Days 2021, ktorých cieľom je poukázať na vplyv človeka a technológií na životné prostredie a svet.

Tento ročník EIC sa zameria na tieto témy:

  • Udržateľnosť a potreba zodpovedného vedenia

Sociálne, ekonomické a environmentálne výzvy roku 2020 si vyžadujú nové prístupy k vedeniu a zodpovednosti. Nedávna iniciatíva Svetového ekonomického fóra naznačuje spoločnú niť – vysoký záväzok k rovnosti, rozmanitosti a inklúzii, ktorý zaisťuje, že akcie spĺňajú potreby mnohých, a nie len niekoľkých.

  • Zodpovednosť za budúcnosť košického technického priemyslu

Chýba mladej generácii v regióne východného Slovenska podnikateľský duch? Prečo je na miestnej úrovni vnímaná preferencia byť zamestnaný skôr ako samostatne zárobkovo činná osoba? Otvorenie témy, čo možno a čo treba urobiť pre zabezpečenie potrebnej transformácie východoslovenskej ekonomiky a produkcie inovácií a podnikateľského rastu.

  • Vplyv automatizácie a budúcnosť digitálnej pracovnej sily

Keď sa spoločnosti digitalizujú a prijmú automatizáciu, niektoré pracovné miesta sa vytvoria, no mnohé ďalšie zaniknú. Aké sú povinnosti voči takýmto presunutým pracovníkom? Existuje pre podniky etický spôsob, ako uviesť svoje pracovné sily cez digitálnu disrupciu? To, ako organizácie kombinujú ľudí a stroje a prevádzkujú svoje pracovné vzťahy, bude stredobodom riadenia etických otázok.

Registrácia a program

Registrácia pre nečlenov AmCham

Zdroj: https://amcham.sk, zverejnené: 18. 11. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar