Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) – séria workshopov


Začiatok: 30. 05. 2022 14:00

Koniec: 31. 05. 2022 16:00

Typ podujatia: Workshop

Miesto konania: Workshop
Skupina e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) organizuje každý rok dve workshopové podujatia, každý pod záštitou príslušného predsedníctva EÚ. V posledných rokoch sa podujatia e-IRG organizovali ako virtuálne kvôli pandémii Covid-19. Vzhľadom na úspech tohto formátu bude workshop e-IRG v rámci francúzskeho predsedníctva EÚ tiež organizovaný ako virtuálne podujatie a bude prebiehať ako séria troch webinárov a to v termíne od 30.5. (14:00) do 31.5. (16:00). Každý z webinárov sa zaoberá kľúčovými výzvami pre ďalší rozvoj e-infraštruktúr v európskom výskumnom priestore aj mimo neho, čo súvisí aj s prioritami predsedníctva EÚ. V tomto workshope sa riešia tieto témy:

  • Webinár č.1: V ústrety udržatelnosti EOSC – Úloha elektronických infraštruktúr
  • Webinár č.2: Dvojitá „zelená a digitálna“ premena v e-infraštruktúrach
  • Webinár č.3: Spolupráca a koordinácia medzi elektronickou infraštruktúrou (sieť, výpočtová technika, údaje)

Každé zasadnutie začína prezentáciami, ktorých cieľom bude podnietenie diskusie na dané témy a povzbudenie publika k aktívnej účasti.

Webinár č.1 – „V ústrety udržatelnosti EOSC – Úloha elektronických infraštruktúr“
Zasadnutie je organizované spoločne s Riadiacim výborom EOSC Cieľom tohto stretnutia je zvýšiť povedomie o požadovanej analýze udržateľnosti v komunite e-Infrastructure a urobiť prvé kroky v tejto oblasti, objasniť vyššie uvedené prvky, s ašpiráciou, že odporúčania e-IRG o politikách vychádzajúcich z takýchto analýz a prác je možné odovzdať dozornej rade EOSC na následnú implementáciu.

Webinár č.2 – “Dvojitá „zelená a digitálna“ premena v e-infraštruktúrach”
Tento webinár sa bude zaoberať zodpovedajúcou naliehavosťou dvojitého prechodu pre európske, národné a inštitucionálne elektronické infraštruktúry. Zvýši povedomie o kľúčových iniciatívach e-infraštruktúr v tejto oblasti spolu s tematickými paradigmami.

Webinár č.3 – “Spolupráca a koordinácia medzi elektronickou infraštruktúrou (sieť, výpočtová technika, údaje)”
Cieľom tohto stretnutia je venovať sa téme efektívnej spolupráce a koordinácie všetkých komponentov elektronickej infraštruktúry, t. j. sietí, výpočtovej techniky (HTC aj HPC) a dátových infraštruktúr, a zamyslieť sa nad niektorými možnými prístupmi, paradigmami a dopadmi.

Registrácia na podujatie je bezplatná a môžete tak urobiť TU.

Autor: MS, zdroj: https://events.geant.org/event/1215/overview

Pridať do Google Calendar