Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

DNA ako kľúč k našej minulosti. Ako genetika pomáha archeológom skúmať náš pôvod?


Začiatok: 21. 03. 2023 09:00

Koniec: 21. 03. 2023 11:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR

Miesto konania: Prednáška
Bratislavská vedecká cukráreň. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 21. marca 2023 o 9:00, CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Vlastnosti a význam DNA molekuly a rozvoj metód, ktorými ju študujeme, spôsobili v posledných desaťročiach revolúciu objavov a poznatkov. A to nielen tých, ktoré dokáže využiť medicína. Analýza DNA vstúpila aj do rôznych iných odborov, ktoré nemajú na prvý pohľad s genetikou veľa spoločného. Dobrým príkladom sú archeológia a história, ktoré v mnohom doplnili či zmenili naše predstavy a vedomosti o pôvode nášho druhu a postupnom osídľovaní kontinentov a ich regiónov ľudskými populáciami.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 20. 3. 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Mgr. Marian Baldovič, PhD., patrí medzi kmeňových vedecko-výskumných zamestnancov na katedre molekulárnej biológie a zúčastňuje sa aj na pedagogických a vedeckých aktivitách. V rámci svojej dizertačnej práce patril medzi prvých na Slovensku, ktorí sa zaoberali variabilitou mitochondriálnej DNA a Y chromozómu z pohľadu rekonštrukcie demografickej histórie populácie na Slovensku, ako aj fylogeografie jednotlivých haploskupín týchto systémov. Dodnes patrí k odborníkom a konzultantom v tejto oblasti.

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 10. 3. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar